Τράπεζες: Στη δίνη του μετασχηματισμού, με ριζικές αλλαγές σε πέντε τομείς

AFP

Σαρωτικές αλλαγές σε πιστώσεις, κόστη, τεχνολογία, deals και ESG δείχνει report της PwC.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, μπροστά στην πρόκληση να καλύψουν το χάσμα μεταξύ κερδοφορίας και κόστους κεφαλαίου, σε συνέχεια του αποτυπώματος της πανδημίας, αναθεωρούν ριζικά τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους, με επανατοποθέτηση σε σειρά τομέων, από την πιστωτική πολιτική και το κόστος μέχρι την τεχνολογία και τα ESG.

Εξάλλου, κάπως έτσι θα μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά με τον ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Ασία. Σύμφωνα με report της PwC, η ανάκαμψη των τιμών των μετοχών του κλάδου το 2021 είναι ενθαρρυντική αλλά δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυχασμού. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σήμερα είναι άνευ προηγουμένου και για να βγουν πιο δυνατές από την κρίση, πρέπει να μεταμορφώσουν ριζικά τη βάση κόστους τους, να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους και να εξετάσουν πιο σοβαρά τις συγχωνεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών deals.

Επιπλέον, οι ραγδαίες εξελίξεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία αποτελεί προειδοποίηση για τις τράπεζες που δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένη την δέσμευση των πελατών τους εν μέσω ανταγωνισμού από τους παίκτες FinTech και BigTech. Αυτή η αλλαγή απαιτεί όλες οι τραπεζικές εργασίες να εκτελούνται από ψηφιακή πλατφόρμα. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να παρέχουν γνωστοποιήσεις για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της βιωσιμότητας απέναντι σε πελάτες, μετόχους, ρυθμιστικές αρχές, εργαζόμενους, οίκους αξιολόγησης και άλλους ενδιαφερόμενους.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν μια νέα περίοδο αβεβαιότητας. Εξάλλου, υπήρξαν εξαιρετικά ανθεκτικές απέναντι στην πανδημία της νόσου Covid-19, όπως έδειξαν άλλωστε και τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών, που ευνοούνται επίσης από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τον ασταθή ρυθμό ανάπτυξης στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία. Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχουν παρέμβει με μια σειρά έκτακτων μέτρων για να αμβλύνουν τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, αλλά καθώς αυτά τα μέτρα αποσύρονται σταδιακά, πολλές επιχειρήσεις θα βρεθούν μπροστά σε προκλήσεις και η ανεργία θα αυξηθεί.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένες τράπεζες θα αναγκαστούν να αυξήσουν τις προβλέψεις για κόκκινα δάνεια με αποτύπωμα στα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας τους και εν τέλει αυτές οι δυνητικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά τους να παρέχουν αρκετή χρηματοδότηση για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Ας σημειωθεί ότι το κόστος αυξάνεται σε μια εποχή μηδενικών ή αρνητικών επιτοκίων και χαμηλών αποδόσεων ενώ η οικονομική συρρίκνωση που προκλήθηκε έχει ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα αποτελέσματα, με τη ζήτηση για δάνεια να παραμένει αβέβαιη, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Ώρα για ριζικές αλλαγές σε πέντε τομείς αιχμής

Σύμφωνα με τον Dr. Philipp Wackerbeck, Partner Strategy& της PwC και τους Nael Amin και Marwin Schmidt, που συνεργάστηκαν στην έκθεση της PwC, απαιτούνται πρωτοβουλίες σε πέντε βασικούς τομείς:

Πίστωση: Υπάρχει ανάγκη κατανόησης της δυναμικής της ανάκαμψης σε διαφορετικές αγορές και κλάδους για να είναι εφικτός ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου και η προετοιμασία για επικείμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κόστος: Οι αναλυτές προτείνουν μια στρατηγική αναθεώρησης που θα μεταμορφώσει ριζικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, με δυνατότητα μείωσης της βάσης κόστους έως και 40% και ανακατανομή πόρων σε πιο κερδοφόρους κλάδους επιχειρήσεων.

Consolidation: Προτείνεται μια διεξοδική ανάλυση των πιθανών συναλλαγών πριν από ένα αναμενόμενο κύμα deals.

Τεχνολογία: Απαραίτηση θεωρείται η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες εξατομικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες, καθιστώντας παράλληλα τον οργανισμό πιο ευέλικτο.

ESG: Εν κατακλείδι, χρειάζεται ένα πραγματικά βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που μετράει τις επιδόσεις με KPIs ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού κινήτρων των στελεχών.