Τραπεζικά στελέχη: Στόχος των τραπεζών η επιστροφή στην κανονικότητα

Τραπεζικά στελέχη: Στόχος των τραπεζών η επιστροφή στην κανονικότητα

Έμφαση στην περαιτέρω προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων σε ολα τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα δίνουν οι τράπεζες, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

Έμφαση στην περαιτέρω προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων σε ολόκληρο το φάσμα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων δίνουν οι τράπεζες, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς υπάρχουν τομείς ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά προϊόντα που προωθούνται μέσω τραπεζών, που υπολείπονται σημαντικά στην διείσδυση τους στον γενικό πληθυσμό σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ/ΜΠΕ διευθυντικό στέλεχος τράπεζας, επισημαίνοντας ότι ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην ουσιαστική επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης, τομέας όπου σημειώθηκε σημαντική υποχώρηση στη διάρκεια της κρίσης

Επενδυτικά, καταθετικά, αποταμιευτικά προϊόντα, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, λύσεις μια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας των τραπεζών να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αναφέρουν τραπεζικά στελέχη που επικοινώνησε το ΑΠΕ/ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των πελατών που σε αρκετές περιπτώσεις καταλήγει και σε πωλήσεις.

Ουσιαστική σημασία στην εδραίωση της τάσης για αύξηση της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα, όπως επισημαίνουν σε δημόσιες παρεμβάσεις τους τραπεζικά στελέχη, έχει η γενικότερη πορεία της οικονομίας και οι προοπτικές της. Η επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, επισημαίνουν σε τοποθετήσεις τους τραπεζικά στελέχη. Σημαντικό ρόλο στην επιστροφή στην κανονικότητα θα έχει και η επικείμενη περαιτέρω ιδιαίτερα σημαντική χαλάρωση των capital controls, πριν την οριστική τους άρση.

Όπως άλλωστε αναφέρθηκε από πλευράς ΕΕΤ, μετά την σειρά συναντήσεων που είχαν την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με Επιτρόπους και ανώτερα στελέχη της ΕΕ ο πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Νικόλαος Καραμούζης, οι Αντιπρόεδροι αυτού κ.κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Κώστας Μιχαηλίδης, Βασίλειος Ράπανος και η γενική γραμματέας της ΕΕΤ κα Χαρούλα Απαλαγάκη, οι θετικές εξελίξεις στην οικονομία επιβεβαιώθηκαν και από την πρόσφατη έξοδο της Ελλάδος από τα προγράμματα οικονομικής στήριξης, μετά από οκτώ χρόνια μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού κόστους, υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διόρθωσης των σημαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση.

Τονίστηκε, όμως, από πλευράς Ελλήνων τραπεζιτών, παράλληλα ότι σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις παραμένουν, και επιβάλλεται η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, της δημοσιονομικής σταθερότητας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενώ είναι αναγκαία η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος παραγωγικής και επενδυτικής ώθησης και προσέλκυσης σημαντικών ξένων κεφαλαίων, ώστε να επιστρέψει η χώρα σε ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και να ανακτηθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των αγορών.

Δόθηκε επίσης έμφαση στις θετικές εξελίξεις που συντελούνται στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης, ιδίως τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, με επιταχυνόμενη επιστροφή καταθέσεων, τον σχεδόν μηδενισμό του δανεισμού των τραπεζών από τον ELA και τη βελτιούμενη πρόσβαση στις αγορές, τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας, την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ΝΡΕs, της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος αναδιάρθρωσης μέχρι το τέλος 2018 και τον σημαντικό νομοθετικό και θεσμικό εκσυγχρονισμό του τραπεζικού πλαισίου που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια.