Τρεις λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες επενδύουν στη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών

Τρεις λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες επενδύουν στη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών

Ο κόσμος αντιμετωπίζει δύο αλληλεξαρτώμενες περιβαλλοντικές κρίσεις: την επιταχυνόμενη καταστροφή της φύσης και την κλιματική αλλαγή. Η εταιρική ιδιότητα του πολίτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προβλήματος και της λύσης σε αυτή τη δίδυμη απειλή.

Πάνω από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή 44 τρισεκατομμύρια δολάρια, απειλείται δυνητικά από την καταστροφή της φύσης, καθιστώντας την αποκατάσταση μια οικονομική προτεραιότητα την επόμενη δεκαετία. Η παύση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της αποψίλωσης των δασών, η διατήρηση των εναπομεινάντων φυσικών τόπων και η αποκατάσταση εκείνων που κινδυνεύουν, σε συνδυασμό με τη γρήγορη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως απαραίτητα χαρακτηριστικά μιας ισχυρής εταιρικής απόκρισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης, τα Ηνωμένα Έθνη εγκαινιάζουν την Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος με στόχο την πρόληψη, την παύση και την αντιστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης παγκοσμίως. Ο ΟΗΕ δεν αφιέρωσε μόνο μια μέρα, ένα μήνα ή ακόμη και ένα χρόνο σε αυτό το ζήτημα. Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, ο ΟΗΕ στοχεύει στη μείωση της φτώχειας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην πρόληψη της μαζικής εξαφάνισης σε όλο τον κόσμο – αποκαθιστώντας την απειλούμενη φυσική μας κληρονομιά.

Η επένδυση στα δάση παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για εταιρείες που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουν τη φύση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, σε μία μόνο παρέμβαση.

Τα δάση συντελούν στη καθαρή απορρόφηση άνθρακα περίπου 7,6 δισεκατομμυρίων τόνων CO2e ετησίως, 1,5 φορά περισσότερο CO2e από ό,τι εκπέμπουν ετησίως οι ΗΠΑ. Η υπεύθυνη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών μπορεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για την απομάκρυνση του ατμοσφαιρικού άνθρακα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κλίματος. Καθώς τα δάση φιλοξενούν επίσης το 80% της χερσαίας βιοποικιλότητας στον κόσμο, αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα στις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματα και να προστατεύσουμε τη φυσική κληρονομιά. Επιπλέον, η βιώσιμη διαχείριση των δασών θα μπορούσε να αποφέρει 230 δισεκατομμύρια δολάρια από επιχειρηματικές ευκαιρίες και 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως μέχρι το 2030.

Εταιρείες από διάφορους κλάδους επενδύουν στα δάση, δεδομένης της πολύπλευρης δυνατότητάς τους για μετριασμό του κινδύνου παράλληλα με την ικανότητα δημιουργίας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αξίας. Αυτή δημιουργείται με τρεις βασικούς τρόπους:

  1. Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων: Η επένδυση στη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών προστατεύει σήμερα τις επιχειρήσεις από την απώλεια φυσικού κεφαλαίου και τις φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αργότερα, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για την αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών και των επενδυτών. Με πολλές κυβερνήσεις έτοιμες να εισαγάγουν νέους κανονισμούς για την αντιμετώπιση της καταστροφής της φύσης και της κλιματικής αλλαγής, η επένδυση στα δάση προσφέρει μια ευκαιρία στις επιχειρήσεις να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από αυτές τις αλλαγές πολιτικής.
  1. Επιχειρηματική κερδοφορία και ανάπτυξη: Η οικονομική αξία των δασών είναι τεράστια – μια εκτίμηση είναι ότι η συνολική αξία των ανέπαφων δασών και των υπηρεσιών του οικοσυστήματός τους ανέρχεται σε 150 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου διπλάσια από την αξία των παγκόσμιων χρηματιστηρίων. Η διατήρηση και αποκατάσταση των δασών μπορεί έμμεσα να αυξήσει τα βασικά επιχειρηματικά κέρδη, μέσω του χαμηλότερου κόστους κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων και της αυξημένης αφοσίωσης των πελατών που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Η επένδυση σε δάση δημιουργεί επίσης άμεσα περιβαλλοντικές και εμπορικές αποδόσεις, π.χ. μέσω της πώλησης και της χρήσης βιώσιμων δασικών προϊόντων.
  1. Ηγεσία βασισμένη στις αξίες: Η ηγεσία που βασίζεται σε αξίες είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης οικονομικής αξίας. Η προστασία των δασών οδηγεί τις επιχειρήσεις να ηγηθούν της αειφορίας, ισχυροποιώντας τη φήμη του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ των πελατών, των εργαζομένων και των εταίρων του οικοσυστήματος. Στους τελευταίους, περιλαμβάνονται βεβαίως και οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες.