Τρεις στρατηγικές crypto-trading για αρχάριους

Τα crypto assets είναι μια υψηλού ρίσκου επένδυση και το trading χωρίς πλάνο μπορεί να προκαλέσει μεγάλες κεφαλαιακές απώλειες. Και ενώ πολλοί αναλυτές θα συμφωνούσαν ότι δεν υπάρχει «τέλεια» επενδυτική στρατηγική, υπάρχουν τρεις γνωστές μέθοδοι που θα μπορούσαν να ταιριάξουν σε κάθε αρχάριο trader.

Για να γίνουν αντιληπτές, όμως, θα πρέπει να έχουν έναν online charting tool account (τα πιο δημοφιλή είναι τα TradingView, StockCharts and Yahoo Finance) και να διαθέτουν βασικές γνώσεις των candlestick charts.

Οι μέθοδοι

1. Dollar cost averaging (DCA)

Το Dollar cost averaging είναι ένας δημοφιλής και καλά τσεκαρισμένος τρόπος για να κάνει κανείς trading στα crypto. 

Λειτουργεί καλύτερα σε μεσομακροπρόθεσμα χρονικά επίπεδα.

Το concept είναι απλό: Αντί να επενδύει κάποιος όλα τα χρήματά του σε συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα με τη μία, τα «σπάει» σε υποποσά και ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά εβδομάδα, τα τοποθετεί στην αγορά. Έτσι, καθίσταται εφικτό, ως έναν βαθμό, να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα, το κατεξοχήν χαρακτηριστικό στα crypto.

Άλλος ένας λόγος που το Dollar cost average προσφέρεται για trading είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα bots, τα οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Μερικά από τα πιο δημοφιλή είναι τα CryptoHopper, Coinrule or 3Commas. Και το μοναδικό που θα έχετε να κάνετε είναι… κατάθεση.  

  1. Σταυρός θανάτου (απόκλιση) ή χρυσός σταυρός (σύγκλιση)

Ο σταυρός θανάτου αποτελεί διασταύρωση που προκύπτει από το μακροπρόθεσμο κινούμενο μέσο όρο τιμή των τελευταίων 200 ημερών πάνω από το βραχυπρόθεσμο κινητό μέσο όρο ή το επίπεδο υποστήριξης των τελευταίων 50 ημερών. 

Ονομάζεται έτσι λόγω του σχήματος που δημιουργείται κατά τη χαρτογράφηση της δραστηριότητας και της συσχέτισής της με την καθοδική τάση της αγοράς. Πρόκειται για άλλη μία αξιόπιστη αλλά μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική.

  1. Στρατηγική RSI

O δείκτης RSI είναι σχεδιασμένος να υποδεικνύει καταστάσεις «υπεραγοράς» και «υπερπώλησης». Είναι ένας εύχρηστος και απλός δείκτης. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά από πολλούς traders. Αρκετά δημοφιλής, ιδιαίτερα στην ανάλυση παραγώγων για σήματα αντιστροφής της τάσης. Χρησιμοποιείται κυρίως για χρονικό διάστημα: 6 ή 9 ή 14 ή 25 ημέρες.

Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ «0» που αντιπροσωπεύει την περισσότερο «oversold» (υπερπωλημένη) κατάσταση και «100» που αναπαριστά την πιο «υπεραγορασμένη» κατάσταση του τίτλου.

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι ο εξής:

RSI = 100 – (100/ 1 + RS)

Όπου :

RS = (Άθροισμα τιμών κλεισίματος ανοδικών περιόδων/n) / (Άθροισμα τιμών κλεισίματος πτωτικών περιόδων/n)

n = Ο αριθμός των περιόδων.

Για αγορά ο RSI καλύτερα να είναι κάτω από το επίπεδο 30 και να το τέμνει από κάτω προς τα πάνω.

Όταν ο RSI τέμνει από πάνω προς τα κάτω το επίπεδο 70, αυτό είναι το σήμα πώλησής σας.