Τρίτη χρονιά κερδοφόρος ο ΟΣΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 52,6 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας που αποτιμά θετικά την προσπάθεια οικονομικού εξορθολογισμού.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιτεύχθηκε θετικό πρόσημο στα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΣΕ (EBITDA), γεγονός που αντανακλά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τον οικονομικό εξορθολογισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΣΕ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 76,54% , ενώ του Ομίλου ανήλθαν σε 45,2 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 119,55%.

Αναφορικά με την οργανωτική δομή του ομίλου ΟΣΕ, το 2013 συντελέσθηκε η απόσχιση του κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και η απορρόφησή του από τη νεοϊδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» – ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Επίσης, μεταβιβάστηκε το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ που κατείχε ο ΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ο όμιλος ΟΣΕ πλέον περιλαμβάνει, την μητρική εταιρία ΟΣΕ και τη θυγατρική ΕΡΓΟΣΕ, έχοντας σαφή προσανατολισμό, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας με την κατασκευή νέων έργων, στην συντήρηση του υφισταμένου δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των μεταφορών, καθώς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας».

Διαβάστε ακόμη:

Στις ράγες του ΟΣΕ τα κινεζικά προϊόντα