Τροπολογία για τον συμψηφισμό και τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΟΠΥΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τί προβλέπει για τους παρόχους η σχετική διάταξη που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή. 

Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο σχέδιο Νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» ρυθμίζεται το θέμα του συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ που εκκαθαρίζονται και προέρχονται από το μηχανισμό του μηναίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελκεγκτικών εταιριών δύναται να συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς.

Οι οφειλές μπορεί να καταβάλλονται και σε δόσεις, ο αριθμός τους και η διαδικασία καταβολής καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα