Τροχοδρομεί ο ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο και δίνει μέρισμα 105 εκατ. ευρώ

Τροχοδρομεί ο ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο και δίνει μέρισμα 105 εκατ. ευρώ
Άποψη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βραβεύτηκε στη Φρανκφούρτη στο ετήσιο συνέδριο του Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (Airports Council International - Europe) ως το «Καλύτερο Αεροδρόμιο στην Ευρώπη» για το 2014, στο πλαίσιο των 10ων «Best Airport Awards», στην κατηγορία 10-25 εκ. επιβατών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠE/ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΙΤΑΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Αεροδρόμιο αντιπροσωπεύει περίπου το 35% της συνολικής αεροπορικής κίνησης της χώρας και το 2023 εξυπηρέτησε περισσότερους από 28 εκατομμύρια επιβάτες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την είσοδο τον Φεβρουάριο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η γενική συνέλευση του οποίου στα μέσα Δεκεμβρίου ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος ύψους 105 εκατ. ευρώ από τα κέρδη εις νέον της χρήσης 2022.

Ο ΔΑΑ διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας («ΤΑΙΠΕΔ») που κατέχει το 30% των μετοχών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ»), που κατέχει το 25%. Η AviAlliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ, κατέχει σήμερα λίγο πάνω από το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου (Δημήτρης Κοπελούζος, Κυριακή Κοπελούζου, Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος) κατέχει περίπου το 5%.

Η προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε δευτερογενή πώληση όλων των μετοχών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») που κατέχει σήμερα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος»), που αντιστοιχούν σε 30% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και προσφοράς σε επιλέξιμους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας. Ο ΔΑΑ δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια σε σχέση με την Προσφορά και δεν θα αποκομίσει κανένα έσοδο.

Ο υφιστάμενος μέτοχος AviAlliance θα έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία βασικού επενδυτή (cornerstone) για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επιπλέον, από την οικογένεια Κοπελούζου, η Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και ο Χρήστος Κοπελούζος θα έχουν το δικαίωμα να συνάψουν συμφωνία βασικού επενδυτή (cornerstone) για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατεθεί το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και ότι η AviAlliance όσο και οι μέτοχοι Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος θα επιλέξουν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην Προσφορά, η διασπορά των μετοχών της Εταιρείας στο κοινό αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 19% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής του ΔΑΑ δεν υπόκειται σε ουσιώδεις αλλαγές ή περιοδικές αναθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο της παραχώρησης η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2046. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 5045/2023, και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας, αναμένεται να προκηρυχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο νέος διαγωνισμός παραχώρησης τουλάχιστον 6 έτη πριν από τη λήξη της τρέχουσας παραχώρησης. Ο ΔΑΑ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη νέα παραχώρηση, καθώς και δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υποβολής όμοιας προσφοράς με την υψηλότερη ανταγωνιστική προτιμητέα προσφορά (matching right). Οι δραστηριότητες του ΔΑΑ διέπονται από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου («ΣΑΑ») με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία περιγράφει το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας να καθορίζει, να επιβάλλει και να μεταβάλλει τις αεροδρομιακές χρεώσεις που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και την ευθύνη για τη λειτουργία του Αεροδρομίου. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι αεροδρομιακές χρεώσεις αναθεωρούνται ετησίως μετά από διαβουλεύσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Το Αεροδρόμιο εποπτεύεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας («ΑΠΑ»), η οποία εφαρμόζει την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί αερομεταφορών.

Το Αεροδρόμιο αντιπροσωπεύει περίπου το 35% της συνολικής αεροπορικής κίνησης της χώρας και το 2023 εξυπηρέτησε περισσότερους από 28 εκατομμύρια επιβάτες, με την επιβατική κίνηση ήδη να υπερβαίνει τα προ Covid-19 επίπεδα, καθώς και τις αντίστοιχες επιδόσεις ανάκαμψης πολλών ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Το Αεροδρόμιο αναγνωρίζεται ως ο 9ος κόμβος με τις περισσότερες συνδέσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κατάταξη του OAG για το 2023. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, το 2022 η Ελλάδα ήταν μία από τις δέκα χώρες στον κόσμο με τον υψηλότερο αριθμό διεθνών αφίξεων. Τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά τις περιόδους αιχμής, το Αεροδρόμιο συνέδεε την Ελλάδα με περισσότερους από 155 προορισμούς σε 55 χώρες διεθνώς. Το Αεροδρόμιο εξυπηρετεί περισσότερες από 65 αεροπορικές εταιρείες full service, υβριδικές και χαμηλού κόστους και αποτελεί τον κύριο κόμβο του ομίλου AEGEAN/Olympic, του κορυφαίου ελληνικού αερομεταφορέα, καθώς και της Sky Express, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Αεροδρόμιο έχει κερδίσει 121 βραβεία και διακρίσεις, με πλέον πρόσφατες τη διάκριση «Best Airport» από την ACI Europe και «Airport Efficiency & Excellence Award» από την ATRS.

Ο ΔΑΑ έχει ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα Έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών εσόδων και της επιδότησης του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίου – ΤΕΑΑ για κάλυψη κόστους δανεισμού) και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Προσαρμοσμένο EBITDA), είχαν ανακάμψει σε περίπου 92% και 94% των επιπέδων του 2019, αντίστοιχα. Ο ΔΑΑ έχει επιτύχει περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% από το 2018 (εξαιρουμένων των ετών 2020 και 2021 που επηρεάστηκαν από το Covid-19) και μετατροπή των εσόδων σε Ελεύθερες Ταμειακές Ροές άνω του 80%. Σε συνέχεια της παράτασης της Σύμβασης Παραχώρησης το 2019, ο ΔΑΑ διατήρησε τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού / Προσαρμοσμένο EBITDA περίπου στο 1,95x κατά μέσο όρο μεταξύ 2019 και 2022 (εξαιρουμένου του 2020).

Ο ΔΑΑ έχει προσθέσει 69 νέους προορισμούς στο δίκτυό του και έχει αναπτύξει συνεργασίες με 32 νέες αεροπορικές εταιρείες κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, ο ΔΑΑ σκοπεύει να υλοποιήσει επέκταση των εγκαταστάσεών του σε τρεις φάσεις, βάσει προσυμφωνημένου Χωροταξικού Σχεδίου, που έχει ως στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών σε 50 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2046. Το Χωροταξικό Σχέδιο δεν απαιτεί νέες εκτάσεις ή νέους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, καθώς οι δύο ανεξάρτητοι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου που είναι ήδη σε λειτουργία, μπορούν να εξυπηρετήσουν την κίνηση των 50 εκατομμυρίων επιβατών.

Ο ΔΑΑ έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του Net Zero (μηδενικές εκπομπές CO2 ως εκ των δικών του λειτουργιών) έως το 2025, με την εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών, και έχοντας ήδη επιτύχει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60% σε σύγκριση με το 2005, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2016 και τη διατήρηση ποσοστού ανακύκλωσης άνω του 70% σε όλο το Αεροδρόμιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: