Τσοτσορός: Το 2017 ήταν η καλύτερη χρονιά για τα ΕΛΠΕ – Ο απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου

Η επίδοση του ομίλου σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα την περασμένη χρονιά.

Στη δημοσιοποίηση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2017 προχώρησε ο όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» με βασικό στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων (stakeholders).

Η 13η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός, «το 2017 αποτέλεσε για τον όμιλο την καλύτερη χρονιά από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων και λειτουργικών επιδόσεων.

Ο συνδυασμός θετικών διεθνών περιθωρίων, ευνοϊκής ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ και τιμών πετρελαίου, με τις υψηλές λειτουργικές επιδόσεις, το ρεκόρ παραγωγής και πωλήσεων και τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, μεγιστοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους παρά τη διακοπή λειτουργίας των διυλιστηρίων του νότου για αρκετές εβδομάδες. Πλην, όμως, η διεθνής συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που σημειώνονται κατά το τρέχον έτος δεν αφήνουν πλέον ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού και αναδεικνύουν τις αυξημένες απαιτήσεις εγρήγορσης και ανάληψης συντονισμένων και συγχρονισμένων συνολικών δράσεων, ώστε να διατηρηθεί αλώβητο το κεκτημένο του πρωταγωνιστικού ρόλου στον ενεργειακό τομέα, των σημαντικών επιδόσεων και της επιτυχούς παρουσίας στο διεθνή ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων τόσο στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και γεωπολιτικό πεδίο, όσο και ειδικότερα στα ιδιαίτερης σημαντικότητας για τον πλανήτη ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του ενεργειακού μετασχηματισμού. Η αλόγιστη χρήση των ενεργειακών πόρων στο πλαίσιο του κυρίαρχου αναπτυξιακού μοντέλου της βιομηχανικής, αλλά και της μεταβιομηχανικής περιόδου, οδήγησε στα αδιέξοδα των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής».

Όπως σημειώνει, «στο πλαίσιο αυτών των ραγδαίων αλλαγών και του αβέβαιου και ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, ο όμιλός μας καλείται να σχεδιάσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο αντιμετώπισης των προκλήσεων και εξασφάλισης της αποτελεσματικής των υλοποίησης στην προοπτική ανταγωνιστικής παρουσίας τα επόμενα χρόνια».

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ιεράρχησής τους, από τα ενδιαφερόμενα μέρη (skakeholders), ενσωματώνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο της επιχείρησης και είναι:

-Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας

-Η βελτίωση της διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου

-Η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα

-Ο ψηφιακός μετασχηματισμός

-Η βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες

«Κύρια προϋπόθεση για τη μεσομακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων, ώστε ο όμιλος να παραμείνει πρωτοπόρος και καινοτόμος όμιλος στη ΝΑ Ευρώπη αποτελεί η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδιασμού μετάβασης σε χαμηλού άνθρακα ενεργειακό σύστημα που συνεπάγεται ευρύτατο μετασχηματισμό των δομών του ομίλου. Αφετηρία του μακροπρόθεσμου αυτού προγράμματος αποτελεί το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του ομίλου, στο πλαίσιο του οποίου, με επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ επιχειρείται, αφενός μεν η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η μείωση της επίπτωσης των εξωγενών παραγόντων, όπως οι τιμές του αργού και προϊόντων, τα περιθώρια διύλισης και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του διαρκώς αυξανόμενου «κόστους» του CO2 , αφετέρου δε η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας εργασίας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υλοποίηση του 5ετούς προγράμματος Έρευνας Υδρογονανθράκων. Η Διοίκηση, τα στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι, παρακολουθούν συστηματικά, μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 ολοκληρώνουν και καταθέτουν συγκροτημένη πρόταση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή, των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στη Ν.Α Ευρώπη, περιφερειακή περιοχή στην οποία σήμερα, επάξια κατέχει πρωταγωνιστική θέση και πρωτοπόρο ρόλο», προσθέτει ο κ. Τσοτσορός.

Δείτε τον απολογισμό ΕΔΩ