ΤτΕ: Αποκλιμακώνονται τα επιτόκια καταθέσεων – χορηγήσεων

ΤτΕ: Αποκλιμακώνονται τα επιτόκια καταθέσεων – χορηγήσεων

Μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε το επιτόκιο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου, κατά 0,17%, και διαμορφώθηκε στο 3,89%.

Στοιχεία που δείχνουν αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων- χορηγήσεων, έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,11% στο 2,40% , ενώ μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε το επιτόκιο στις καταθέσεις ταμιευτηρίου, κατά 0,17%, και διαμορφώθηκε στο 3,89%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση, τον Ιούνιο του 2013, κατά 0,10% και διαμορφώθηκε στο 14,63%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 1,07% και διαμορφώθηκε στο 6,63%.

Διαβάστε επίσης: ΤτΕ: Μείωση δανείων και καταθέσεων τον Ιούνιο  

Στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς προκαθορισμένη διάρκεια το μέσο επιτόκιο έμεινε αμετάβλητο στο 7,43%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 0,36% και διαμορφώθηκε στο 9,60%.

Σύμφωνα με την ΤτΕ η μείωση αυτή του επιτοκίου οφείλεται εξολοκλήρου σε αναταξινομήσεις δανείων και δεν αντανακλά πραγματικές μεταβολές των επιτοκίων.  Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 0,18% μονάδες βάσης στο 7,26% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 0,09% στο 6,22% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 0,64% στο 6,01% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε μικρή πτώση κατά 0,04% και διαμορφώθηκε στο 2,80%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούνιο του 2013, στο 5,54%.