ΤτΕ: Διεύρυνση του ελλείμματος του προϋπολογισμού

ΤτΕ: Διεύρυνση του ελλείμματος του προϋπολογισμού

Τα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και η αφαίρεση δαπανών αποδόσεως αλλάζουν το πρόσημο.

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3,4 δισ. ευρώ εμφανίζουν τα ταμειακά στοιχεία του Προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό μετατρέπεται σε πλεόνασμα 3,365 δισ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 5,287 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπενθυμίζεται, ότι η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Διαβάστε ακόμη: Τον χαμηλότερο πληθωρισμό της Ε.Ε. κατέγραψε η Ελλάδα

Τα ταμειακά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013, που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 9,079 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,775 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, διαμορφώθηκαν σε 37,993 δισ. ευρώ, από 39,080 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 5,287 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 47,9 δισ. ευρώ, από 44,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012.