ΤτΕ: Διεύρυνση του ταμειακού ελλείμματος το οχτάμηνο

Διαμορφώθηκε στα 9,041 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου.

Διεύρυνση στα 9,041 δισ. ευρώ από 6,371 δισ. ευρώ κατέγραψε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με τα ταμειακά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2013 τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υποχώρησαν σε 28,7 δισ. ευρώ από 30,593 δισ. ευρώ πέρυσι.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυξήθηκαν σε 38,824 δισ. ευρώ από 36,810 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2012.

Μείωση στα 5,5 δισ. ευρώ εμφάνισε εφέτος το κονδύλι των τόκων που καταβάλλει ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους έναντι 6 δισ. ευρώ πέρυσι.