Uni Systems: Η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως επιταχυντής της βιώσιμης ανάπτυξης

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Για περισσότερα από 56 χρόνια η Uni Systems, η µακροβιότερη ελληνική εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι ο µετασχηµατισµός, η καινοτοµία και η διαρκής εξέλιξη είναι µέρος της βιώσιµης ανάπτυξης ενός οργανισµού.

Η θεμελίωση της πληροφορικής 

Όταν στα µέσα της δεκαετίας του 1960 οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί που διέθεταν υπολογιστές -όλοι µε λυχνίες και καλώδια- ήταν ελάχιστοι και στην ελληνική αγορά κυριαρχούσαν οι πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής, ο οραµατιστής και διάσηµος πολεοδόµος Κωνσταντίνος Δοξιάδης αντιλήφθηκε τις ανεξάντλητες δυνατότητες της τεχνολογίας και αποφάσισε να επενδύσει σε αυτή προκειµένου να εξυπηρετήσει πρωτίστως τις ανάγκες του πολεοδοµικού και µελετητικού γραφείου. Οι βάσεις της πληροφορικής στην Ελλάδα τέθηκαν και, έκτοτε, η εταιρεία που σήµερα µετασχηµατίστηκε στη Uni Systems, έχει καταφέρει να αναρριχηθεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής και να αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος διεθνής πάροχος λύσεων πληροφορικής που επεκτείνεται ταχύτατα και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δυναμικό «παρών»

 Σήµερα, η εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου Quest, ενός από τους µεγαλύτερους, δυναµικά αναπτυσσόµενους σε στέρεη οικονοµική βάση Οµίλους Εταιρειών. Παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις αξιοποιώντας την καινοτοµία και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό που την έχει φέρει στην κορυφή ώστε να δηµιουργήσει για κάθε ένα πελάτη της ξεχωριστά ένα σχέδιο µετάβασης σε ένα περιβάλλον όπου οι λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι το εφαλτήριο ενός ταξιδιού προς την προαγωγή της γνώσης και των ιδεών καθώς αυτά µετασχηµατίζονται σε νέες ευκαιρίες παραγωγής πλούτου υψηλής ωφελιµότητας στον άνθρωπο και στο επίπεδο ζωής του.

Η προσπάθεια αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται στην ελληνική αγορά, στην οποία διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση έχοντας τεράστια και πολύχρονη εµπειρία στην υλοποίηση µεγάλων και σύνθετων έργων σε µεγάλους κυβερνητικούς και θεσµικούς οργανισµούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλες τις συστηµικές τράπεζες, αλλά και σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες 500 της ICAP.

Σε ό,τι αφορά στις διεθνείς δραστηριότητες, η πορεία διεθνοποίησης της Uni Systems ξεκίνησε το 2008, µε πέντε µόλις άτοµα στο τµήµα που σήµερα έχει εξελιχθεί σε µια δυναµική οµάδα 400 και πλέον στελεχών µε έδρα είτε την Ελλάδα, είτε µια από τις 4 θυγατρικές στην Ευρώπη, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ιταλία και Ρουµανία, εξυπηρετώντας  περισσότερους από 42 θεσµικούς οργανισµούς στην ΕΕ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων,  το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αρκετοί ακόµη.

Συνεισφορά στην οικονομία και ανάσχεση της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου

 Ωστόσο, ως εταιρεία που η έδρα της είναι στην Ελλάδα και οι βασικές της δραστηριότητες ξεκινούν από εδώ, η Uni Systems συνεισφέρει σταθερά στο ΑΕΠ καθώς αναπτύσσεται µέσω ενός ολοκληρωµένου πλάνου επενδύσεων και εξέλιξης. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σύµφωνα µε πρόσφατες αναλύσεις της ICAP για το 2019, συγκαταλέγεται στους 200 πιο κερδοφόρους οµίλους στην Ελλάδα, στους 150 οµίλους µε το µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπινου δυναµικού έχοντας αυξήσει περαιτέρω αυτόν τον αριθµό τον τελευταίο χρόνο, ενώ βρίσκεται στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της βάσει κύκλου εργασιών και διαθέτει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα µε συνολικά έσοδα που ανήλθαν στα €116 εκατ., παρουσιάζοντας ανάπτυξη 29% .

Τα περισσότερα από µισό αιώνα χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, η Uni Systems τα οφείλει πρωτίστως στο υψηλό ποιοτικό επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού της που αποτελείται από εξειδικευµένα στελέχη µε βαθιά γνώση της αγοράς και τεχνογνωσία. Συγκεκριµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και εκπαιδεύσεις – κατά το 2019 σηµειώθηκε αύξηση των δαπανών εκπαίδευσης κατά 40% – επιτρέπουν τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και την ανάσχεση της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου (brain drain) που τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας. Η δηµιουργία συνολικά 113 νέων θέσεων εργασίας κατά το 2019 ενισχύει περαιτέρω τόσο την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της εταιρείας όσο και τη συνολική προσπάθεια για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Βιώσιμο μέλλον

 Η εταιρεία προσεγγίζοντας τις προκλήσεις της σηµερινής αγοράς µε έξυπνες λύσεις, συγκεκριµένη στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη, καινοτοµία, νέα πλαίσια συνεργασίας και µοντέλα στα οποία κυρίαρχη θέση έχει ο άνθρωπος, έχει αναδυθεί σε σταθερή αξία στην Ευρωπαϊκή αγορά. Μέσα από επενδύσεις σε παραδοσιακές και αναδυόµενες τεχνολογίες, όπως τα Internet of Things, Blockchain και Big Data που καταλαµβάνουν ολοένα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, καθώς και νέα µοντέλα συνεργασίας, χαρακτηριστικό παράδειγµα του οποίου είναι η δηµιουργία του Cluster Καινοτοµίας Pleiades IoT, η Uni Systems γεφυρώνει τις ανάγκες του παρόντος µε αυτές του άµεσου και µακροπρόθεσµου µέλλοντος.

Το 2020 ήταν µια χρονιά που κατέδειξε περίτρανα την αξία της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών καθώς ένας µεγάλος αριθµός οργανισµών και επιχειρήσεων κλήθηκε να λειτουργήσει εκτός έδρας και απρόσκοπτα,

δεδοµένης της πανδηµίας COVID-19. Η πληροφορική που βρίσκεται στον πυρήνα του ψηφιακού µετασχηµατισµού και της καινοτοµίας, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη

µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και την εξέλιξη δίνοντας πάντα τον πρώτο λόγο στον άνθρωπο.