«Βασιλιάς» τα καφέ και τα εστιατόρια στην έναρξη νέων επιχειρήσεων

Στο διάστημα Ιανουάριου - Νοέμβριου 2017 άνοιξαν 1.088 επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην εστίαση.

Οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης κυριαρχούν στις ενάρξεις επαγγελματικής δραστηριότητας το 11μηνο του 2017, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου Επαγγελματικής Δραστηριότητας του επιμελητηρίου για το μήνα Νοέμβριο 2017.

Κατά το διάστημα Ιανουάριος- Νοέμβριος 2016 , σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.301 εγγραφές επιχειρήσεων ενώ στο ίδιο διάστημα το 2017 πραγματοποιήθηκαν 6.037 εγγραφές. Η διαφορά εγγραφών 2017 – εγγραφών 2016 κυμαίνεται από -106 τον Απρίλιο μέχρι 99 τον Οκτώβριο. Οριακή διαφορά στις εγγραφές εμφανίζουν οι μήνες Μάρτιος (7 εγγραφές περισσότερες το 2017 από το 2016) και Αύγουστος (6 εγγραφές λιγότερες το 2017 από το 2016).

Σε ό,τι αφορά στις διαγραφές, ο συνολικός αριθμός διαγραφών επιχειρήσεων είναι μειωμένος φέτος σε σχέση με πέρυσι. Ανήλθε σε 4.825 για το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016 και 4.374 για το ίδιο διάστημα το 2017.

Η κατανομή των εγγραφών του Νοεμβρίου ανά νομική μορφή δείχνει ότι οι ατομικές επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών με 426 εγγραφές και ποσοστό που αγγίζει το 75%, οι εγγραφές Ι.Κ.Ε. ξεπερνούν το 11% και ακολουθούν οι Ετερόρρυθμες εταιρείες με ποσοστό 6,32% και οι Ομόρρυθμες με ποσοστό 5,96%. Οι εγγραφές άλλων νομικών μορφών, συγκεκριμένα ΕΠΕ και ΑΕ, εμφανίζουν ποσοστό 1,58%.

Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2017 οι εγγραφές ανήλθαν στις 570 ενώ οι διαγραφές στις 383. Τον αντίστοιχο μήνα του 2016 καταγράφηκε επίσης θετική διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 633 εγγραφές και 421 διαγραφές.

Ο Ιανουάριος είναι ο μοναδικός μήνας μέσα στο 2017 που καταγράφει αρνητικό ισοζύγιο (137 περισσότερες διαγραφές). Ο Μάιος και ο Οκτώβριος σημειώνουν τις μεγαλύτερες θετικές διαφορές (246 και 279 περισσότερες εγγραφές αντίστοιχα). Ο Μάρτιος είναι ο μήνας με τις περισσότερες εγγραφές (689) και ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες διαγραφές (677). Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τον μικρότερο αριθμό εγγραφών και διαγραφών.

Σημειώνεται ότι από τις επιχειρήσεις που διαγράφηκαν κατά το Νοέμβριο, πάνω από τις μισές (συνολικά 198 διαγραφές, ποσοστό 51,70%) είχαν προχωρήσει σε εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου κατά τα έτη 2011 – 2017. Το ποσοστό αυτό αναλύεται ως εξής: εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διετία 2016- 2017 συγκεντρώνουν ποσοστό 21,67% και εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά την πενταετία 2011 – 2015 συγκεντρώνουν ποσοστό 30,03%.

Οι κλάδοι (ακολουθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων)

Οι κλάδοι με τις περισσότερες εγγραφές κατά το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017 είναι οι εξής:

– Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.088

– Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 953

– Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 508

– Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 368

– Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 282

– Εκπαίδευση 246

– Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 200

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 191

– Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 154

– ‘Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 137

Οι κλάδοι με τις περισσότερες διαγραφές κατά το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2017 είναι οι εξής:

– Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 890

– Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 837

– Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 264

– Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 232 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 228

– Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 181

– Εκπαίδευση 160 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 117

– Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 107

– Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 103.