Velocity Energy Consulting: Η μόνη συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην ενέργεια και το περιβάλλον

Velocity Energy Consulting: Η μόνη συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην ενέργεια και το περιβάλλον
Η Velocity Energy Consulting ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα στο ασταθές ενεργειακό περιβάλλον.

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς ενέργειας, λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στη χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων, δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για την πρόβλεψη του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Αυτό είναι εμφανές σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και των υποδομών.

Η Velocity Energy Consulting ιδρύθηκε από μια ομάδα έμπειρων ενεργειακών μηχανικών, οικονομικών αναλυτών και περιβαλλοντικών συμβούλων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα στο ασταθές ενεργειακό περιβάλλον. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο λογισμικό για την παροχή προηγμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ενεργειακών πόρων, ανάλυσης αγορών ενέργειας και χάραξης στρατηγικών βιωσιμότητας βάσει κριτηρίων ESG.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιστάθμιση ενεργειακού κινδύνου, τόσο για τον κλάδο της βιομηχανίας, όσο και του εμπορίου (αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, café, logistics κ.α.), καθώς και σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια και υποδομές. Αξιοποιεί την πληροφορία του ενεργειακού κόστους και μέσω του εξειδικευμένου συστήματος λήψης αποφάσεων που έχει αναπτύξει, προχωρά στην παραμετροποίηση και χάραξη Στρατηγικής Ενεργειακού Εφοδιασμού της κάθε επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, βοηθά στη λήψη data-driven αποφάσεων όπως, πότε να προβεί μια επιχείρηση σε αλλαγή παρόχου, ή σε σύναψη σύμβασης προαγοράς ενέργειας. Συνδυάζοντας τα δεδομένα κατανάλωσης, τον προϋπολογισμό και την εξέλιξη της αγοράς, η Velocity ποσοτικοποιεί το ρίσκο και συμβουλεύει τους πελάτες της για την προμήθεια ενέργειας.

Ανοσοποίηση Ενεργειακού Χαρτοφυλακίου

Η Velocity Energy Consulting, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των εταιρειών να διαχειρίζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το ενεργειακό τους χαρτοφυλάκιο, τόσο από πλευράς κλίμακας όσο και από πλευράς τιμολογίων, χαράσσει στρατηγική για τη σταθεροποίηση του κόστους ενεργειακού εφοδιασμού για το σύνολο των ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υγραέριο και λοιπά καύσιμα) που χρειάζεται κάθε εταιρεία.

Εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση των συμβάσεων προμήθειας, ώστε οι επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζονται εγκαίρως, ανάλογα με τις συγκυρίες. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, η Velocity έχει τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρέχει νομική και τεχνική υποστήριξη στη σύναψη διμερών συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με πράσινους παραγωγούς. Η υπηρεσία αυτή συμπληρώνεται από τη διενέργεια δημοπρασιών των διαθέσιμων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, για την εύρεση της βέλτιστης προσφοράς αποκλειστικά για τους πελάτες της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τέλος, η εταιρεία αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών της για να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση των επενδυτικών και λειτουργικών πρακτικών βάσει κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance), αποτελεί σήμερα μονόδρομο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Από την Velocity παρέχονται υπηρεσίες εκπόνησης μελετών αειφορίας και εκθέσεων ESG, με ποσοτικοποίηση παραγόντων για όλο το φάσμα της βιωσιμότητας. Παράλληλα δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να θέσουν στόχους και δράσεις εκπλήρωσης τους σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, με γνώμονα την Αρχή Διπλής Σημαντικότητας. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιτρέπει επίσης την εξαγωγή δεδομένων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης και την καταγραφή των αλλαγών στους δείκτες ESG, σε ετήσιες εκθέσεις για όλο τον οργανισμό ή τα επιμέρους τμήματα μίας επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στο site: www.velocityenergyconsulting.com.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: