Βελτιωμένη κερδοφορία για την Πλαστικά Θράκης το α’ τρίμηνο του 2020

Βελτιωμένη κερδοφορία για την Πλαστικά Θράκης το α’ τρίμηνο του 2020
Στα 78,4 εκατ. ευρώ περιορίστηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου το α’ τρίμηνο, ωστόσο καταγράφεται βελτίωση κερδοφορίας κατά 38,8%.

Μείωση του ενοποιημένου όγκου πωλήσεων κατά 4,06% στα 78,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση, αυτή προήλθε από τη μείωση του όγκου των Τεχνικών Υφασμάτων (9,3%) καθώς ο όγκος πωλήσεων του κλάδου της Συσκευασίας αυξήθηκε κατά 4,9%.

Αυτό ωστόσο δεν απέτρεψε την εμφάνιση σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας για το συγκεκριμένο διάστημα. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA ανέβηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ ή 8,7% υψηλότερα και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων σκαρφάλωσαν στα 2,8 εκατ. ευρώ με άνοδο 36,8%.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2020 ανήλθε σε 151,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με 146,3 εκατ. στις 31.12.2019 και ο Καθαρός Δανεισμός σε 82,1 εκατ. σε σχέση με 83,5 εκατ. στις 31.12.2019.

Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,54 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019.