Βελτίωση της κερδοφορίας για την Παπουτσάνης στο εξάμηνο

Βελτίωση της κερδοφορίας για την Παπουτσάνης στο εξάμηνο

Αύξηση των πωλήσεων κατά 14% για την εταιρεία που προσβλέπει σε διεύρυνση των συνεργασιών της.

Η ανάπτυξη των πωλήσεων κατά 14% που παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2014 και η συνακόλουθη βελτίωση της κερδοφορίας μετά φόρων, η οποία διαμορφώθηκε σε κέρδη 267 χιλ. ευρώ, ήταν αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών για ανεύρεση νέων πελατών και διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών με παράλληλο έλεγχο του παραγωγικού κόστους και των δαπανών, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται, έχει επιτευχθεί η συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες-ηγέτες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων έχει αναλάβει την παραγωγή προϊόντων τους, τα οποία διοχετεύονται στην παγκόσμια αγορά, καθώς, επίσης και η συνεργασία με αλυσίδες λιανικής που έχουν παρουσία πανευρωπαϊκά.

Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων αναπτύχθηκαν κατά 15%, ως αποτέλεσμα της καλής τουριστικής χρονιάς για την Ελλάδα, αλλά και της συνεργασίας με την μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, μέσω της οποίας τα προϊόντα της εταιρείας τοποθετούνται σε παγκόσμιες ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Από τις πωλήσεις της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο, το 20% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 23% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 57% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Επίσης, οι εξαγωγές ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 45% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 38%, την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε κέρδη 326,2 χιλ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι κερδών 180,6 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Σε ατομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 320,4 χιλ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι κερδών 181,8 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο βελτιώθηκαν από κέρδη 245,4 χιλ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε κέρδη 267,39 χιλ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2014. Σε ατομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 261,59 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 246,6 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Οι φόροι που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 58,8 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2015 και, άρα, δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία. Λόγω των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών, που εμφανίζει η εταιρεία, δεν προβλέπεται εκταμίευση φόρου εισοδήματος το επόμενο έτος 2015.

Εντός του γ’ τριμήνου του 2014, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος συνεργασίας με πελάτη του εξωτερικού, μετά από 10 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας, Η διοίκηση εκτιμά ότι το γεγονός αυτό δεν θα αναχαιτίσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας των τελευταίων 4 ετών. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, λόγω των νέων συνεργασιών, που ξεκινά η υλοποίηση τους, ενώ η διοίκηση στοχεύει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για περιορισμό κόστους και δαπανών.

Παπουτσάνης: Αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδών στο α’ τρίμηνο