Βελτίωση των πωλήσεων της Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ το 2016

Τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης έφτασε τα 42,8 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένες κατά 4% εμφανίστηκαν οι πωλήσεις της Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, το 2016, οι οποίες ανήλθαν στα 283 εκατ. ευρώ από 272 εκατ. ευρώ, το 2015, λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 8,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,476 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφηκε οριακή υποχώρηση του μικτού κέρδους στα 60,5 εκατ. ευρώ από 61,2 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 1,2%, μέσω ελαφρά υψηλότερης αύξησης κόστους πωληθέντων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καταγράφηκε μείωση EBITDA στα 10,1 εκατ. ευρώ από 12,4 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω της συρρίκνωσης των λοιπών εσόδων και υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα 6,6 εκατ. ευρώ και 4,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η εταιρεία γνωστοποίησε, επίσης:

– Ταμειακά διαθέσιμα στα 42,8 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό που υπερβαίνει το μισό  της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του ομίλου. Ευρύτατη καθαρή ρευστότητα που υπερβαίνει τα 27 εκατ. ευρώ.

– Περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου στα 86,4 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο της τρέχουσας χρηματιστηριακής του αξίας.

– Προτεινόμενο μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή.