Βελτίωση του κύκλου εργασιών του ομίλου Kleemann στο α’ τρίμηνο

Βελτίωση του κύκλου εργασιών του ομίλου Kleemann στο α’ τρίμηνο

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 122 χιλ. ευρώ.

Με βελτιωμένο κύκλο εργασιών σε σχέση με πέρυσι έκλεισε το τρίμηνο του 2016 για τον όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανέρχεται στα 20,7 εκατ. ευρώ έναντι 19,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 30,2% από 32,6%. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου, στο τρίμηνο του 2016, ανήλθαν σε 122 χιλ. ευρώ από 102 χιλ. ευρώ, το τρίμηνο του 2015, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 872 χιλ. ευρώ από 788 χιλ. ευρώ. Το περιθώριο κερδών προ φόρων του ομίλου ανήλθε σε 0,6% από 0,5% στο περυσινό τρίμηνο, ενώ το περιθώριο EBITDA σε 4,2% από 4,1%.

Ο όμιλος έχει παρουσία, μέσω θυγατρικών και γραφείων, σε 15 χώρες, ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει αυξηθεί σε 1.186 άτομα από 1.042 άτομα, στις 31 Μαρτίου 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση για το 2016 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του ομίλου και την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων του ομίλου, έχοντας ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.