Βγαίνει στις αγορές η Κύπρος

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε ότι ανοίγει το βιβλίο προσφορών για έκδοση χρέους. 

Για πρώτη φορά μέσα στο 2015 η Κύπρος επιχειρεί την έξοδό της στις αγορές. Η στιγμή θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη δεδομένου ότι οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων είναι αρκετά χαμηλές και ανέρχονται κοντά στο 3,5%. Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Χάρης Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε ότι ανοίγει το βιβλίο προσφορών για έκδοση χρέους.

Ήδη από την Δευτέρα, το υπουργείο οικονομικών της χώρας είχε ανακοινώσει τον διορισμό των Barclays, HSBC, Morgan Stanley και SG CIB ως αναδόχων τραπεζών προκειμένου να οργανωθεί διεθνής τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των επενδυτών πάνω στις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τη στρατηγική χρηματοδότησης. Η έξοδος της Κύπρου στις αγορές εντός του 2015 έρχεται μετά την ψήφιση από τη Βουλή του πλαισίου για την αφερεγγυότητα.