Η Βιοχάλκο μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο

Η Βιοχάλκο μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο

Οι θυγατρικές παραγωγικές εταιρείες παραμένουν στην Ελλάδα.

Η εταιρεία Βιοχάλκο ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι προχωράει στη μεταφορά της έδρας της στο Βέλγιο. Η Βιοχάλκο αναφέρει ότι «αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση από την Viohalco S.A., εταιρεία συμμετοχών θυγατρική του ομίλου με έδρα το Βέλγιο».

Η κίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά πρόγραμμα, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι θυγατρικές παραγωγικές εταιρείες παραμένουν στην Ελλάδα.

Από τις αρχές του έτους η διοίκηση της Βιοχάλκο είχε ενημερώσει ότι «διερευνά προτάσεις συμβούλων, προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στα πλαίσια εξασφάλισης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των θυγατρικών της εταιριών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου σε απάντηση σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Μειωμένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο, το Α’ εξάμηνο του 2013

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση «με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών».

Με βάση τον ισολογισμό του α’ εξαμήνου οι συνολικές υποχρεώσεις της Βιοχάλκο ανέρχονται στα 1,99 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι βραχυπρόθεσμες είναι 1,17 δισ.