Βιοκαρπέτ: Διακοπή δραστηριότητας μέχρι νεωτέρας

Οι συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας.

Διακόπτει τη λειτουργία της εμπορικής της δραστηριότητας (πώληση ταπήτων, λευκών ειδών και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων), μέχρι νεωτέρας η Βιοκαρπέτ, συμμορφούμενη πλήρως στις αποφάσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών, στηρίζοντας όλες τις ενέργειες για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού  και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας.