Βιώσιμη Ανάπτυξη: Τι κάνουν για να πιάσουν τους στόχους οι 250 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου

Στη δημοσιότητα η έρευνα της KPMG για τις μεθόδους που ακολουθούν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί του πλανήτη.

Τη συμπεριφορά των 250 μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου (G250) δημοσιεύει η KPMG σε μελέτη αναφορικά με την επανεξέταση και ανάλυση των δημοσιευμένων απολογισμών σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι μεγάλες εταιρείες πολύ συχνά προβλέπουν τάσεις οι οποίες, στη συνέχεια, υιοθετούνται ευρέως από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως προκύπτει από τις μακροχρόνιες σειρές μελετών που διεξάγει η KPMG σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα για περισσότερο από 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα, η μελέτη της KPMG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ:

– 4 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στον εταιρικό απολογισμό τους.

– Από τις παραπάνω, το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, ο οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρήσεις τους.

Ωστόσο, λιγότερο από 1 στις 10 εταιρείες έχει εκδώσει μελέτη για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους παγκόσμιους στόχους (μόνο το 10%).

Μεταξύ άλλων, σημαντικά ευρήματα της μελέτης αναφέρουν ότι:

– 75% συζητά το αντίκτυπο των ΣΒΑ στο επιχειρείν.

– 39% αναφέρει τους ΣΒΑ στο μήνυμα που απευθύνει ο CEO/πρόεδρος

– 8% επιδεικνύει ένα επιχειρηματικό case study για τους ΣΒΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μελέτη, η οποία έχει τίτλο «How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters», αποδεικνύεται χρήσιμη για τα στελέχη των εταιρειών, τα οποία έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης και των ΣΒΑ. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και οίκους αξιολόγησης, με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης, ώστε να καταλάβουν ποια στοιχεία πρέπει να ζητούν και να μελετούν στους απολογισμούς ΣΒΑ στις επιχειρήσεις τις οποίες θέλουν να επενδύσουν.