«Βουτιά» στα κέρδη της Έρικσον Ελλάς

«Βουτιά» στα κέρδη της Έρικσον Ελλάς

Μειώθηκαν κατά 78,4% το 2012 σε σχέση με τα κέρδη του 2011.

Πτώση εσόδων και κερδών κατέγραψε το 2012 η ελληνική εμπορική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού υλικού Έρικσον Ελλάς, θυγατρική του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου Ericsson.

Τα έσοδα της Έρικσον Ελλάς περιορίστηκαν το 2012 σε 63,32 εκατ. ευρώ, από 81,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 22% σε ποσοστό και κατά 17,80 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,68 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,78 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 78,4% σε ποσοστό και κατά 6,10 εκατ. ευρώ σε αξία. Ωστόσο, τα υψηλά κέρδη του 2011 οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα (8,74 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης το 2012 ανήλθε στο 19,5%, από 16,7% το 2011.

Μετά την αφαίρεση των φόρων της χρήσης τα καθαρά κέρδη της εταιρείας το περασμένο έτος ήταν 0,62 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της Έρικσον Ελλάς, η οποία εδρεύει στην Παιανία, στα τέλη του 2012 ανερχόταν σε 46,89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,22 εκατ. ευρώ (32,5%) ήταν ίδια κεφάλαια.