Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης για την Εθνική Τράπεζα

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η τράπεζα τιμήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η εταιρεία με την «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση-Ελλάδα» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International (CFI.co), η δραστηριότητα του οποίου υποστηρίζεται από διεθνείς φορείς και οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βράβευση ήρθε σε συνέχεια εξέτασης, από τον οργανισμό CFI.co, των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, τις οποίες η Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει, με την Τράπεζα να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές από τον οργανισμό, που έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο υγιές και αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής της.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, «Η Εθνική Τράπεζα σε όλη τη διάρκεια των 176 ετών της ιστορίας της έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με σεβασμό προς τους πελάτες της, τους μετόχους της και την κοινωνία, υιοθετώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη αξία». «Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, υιοθετώντας άρτιες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης, επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της αποφασιστικής συμβολής της στην οικονομία και την κοινωνία διαχρονικά, θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο ένα αποτελεσματικό μοντέλο χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης», πρόσθεσε.

Το βραβείο, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Παναγιώτης Δασμάνογλου, «αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των ενεργειών της Τράπεζας για τη διασφάλιση ενός υγιούς και άρτιου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και αποδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Τράπεζα στην καλή εταιρική διακυβέρνηση και τους ισχυρούς μηχανισμούς συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, ως βασικά στοιχεία για τη διατήρηση ενός μοντέλου βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και ενσωματώνει τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στις δραστηριότητές του».