Ξεκίνησε η αναδιάρθρωση δανεισμού της Vivartia- Το ιδιωτικό συμφωνητικό

Υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με τις τράπεζες για αναδιάρθρωση δανείων 165 εκατ. ευρώ του Κλάδου Εστίασης. Η αύξηση κεφαλαίου των 75 εκατ. ευρώ και η αποπληρωμή του 50% των απαιτήσεων Alpha, Eurobank και Εθνικής.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia Συμμετοχών στη CVC Capital Partners έτρεξαν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισμού του κλάδου Εστίασης της Vivartia, βάσει όσων προέβλεπε η συμφωνία με τις τράπεζες.

Στις 26 Μαρτίου καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Vivartia Συμμετοχών από το οποίο προκύπτει η παραχώρηση ειδικής άδειας για τη σύναψη με τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας ιδιωτικού συμφωνητικού χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε, αφενός από τη Vivartia Συμμετοχών και τις θυγατρικές της, Δέλτα, Μπάρμπα Στάθης, Goody’s, Everest, Olympic Catering και Hellenic Catering και αφετέρου από τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς. Η υπογραφή του προηγήθηκε της μεταβίβασης του 100% της Vivartia Συμμετοχών από τις MIG (92,08%) και Πειραιώς (7,92%) στη Venetico Holdings, όχημα ειδικού σκοπού συμφερόντων CVC.

Έτσι, μπορεί να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδιασμού, που είχε συμφωνηθεί από το περασμένο Φθινόπωρο, μετά από επίπονη διαπραγμάτευση, μεταξύ του private equity fund και των πιστωτριών τραπεζών της Vivartia, για αναδιάρθρωση δανεισμού του κλάδου της Εστίασης.

Η Vivartia έχει, ήδη, συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για τις 8 Απριλίου, με θέμα την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών. Το ύψος της ΑΜΚ θα ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο, δε, ότι η Vivartia ελέγχεται από έναν μέτοχο η γενική συνέλευση είναι διαδικαστική και η καταβολή του ποσού θα γίνει γρήγορα.

Η Venetico Συμμετοχών, που ελέγχει, πλέον, το 100% της Vivartia θα καλύψει εξ ολοκλήρου την αύξηση κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό έχει συνάψει συμφωνία χρηματοδότησης με εγχώρια τράπεζα, προκειμένου να καλύψει μέρος ( σ.σ. περίπου το ένα τρίτο) των 75 εκατ. ευρώ.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Vivartia Συμμετοχών θα καλύψει, με τη σειρά της, αυξήσεις κεφαλαίου των θυγατρικών της στον κλάδο της Εστίασης, ώστε να αποπληρώσουν δάνεια, ύψους 75 εκατ. ευρώ, των Alpha, Eurobank και Εθνικής. Πρόκειται για αποπληρωμή του 50% των απαιτήσεων, που έχουν οι τρεις τράπεζες από τις θυγατρικές του κλάδου Εστίασης, ώστε να συναινέσουν στην άρση των ενεχύρων επί των μετοχών «Μπάρμπα Στάθης» και «Δέλτα».

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες του κλάδου Εστίασης έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, μέσω κορωνοδανείου από μια τράπεζα, για να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης.

Ο όμιλος Vivartia βαρύνεται από δάνεια, ύψους περίπου 425 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, μόλις τα 50 εκατ. ευρώ αφορούν στην Μπάρμπα Στάθης, που αποτελεί την πιο αποτελεσματική, με βάση το περιθώριο EBITDA, δραστηριότητά της. Περίπου 100 με 110 εκατ. ευρώ δάνεια έχει η Δέλτα, ενώ στη Vivartia Συμμετοχών μεταφέρθηκε, κατά την αναδιάρθρωση του 2018, δανεισμός περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα περίπου 165 εκατ. ευρώ, βαρύνουν τον κλάδο Εστίασης, ο οποίος εμφάνιζε τα πιο «αδύναμα» EBITDA, ήδη, από την αναδιάρθρωση δανείων του 2018. Εξ ου και οι πιστώτριες τράπεζες της Vivartia απαίτησαν να πάρουν ως εξασφάλιση ενέχυρο επί μετοχών Μπάρμπα Στάθης και Δέλτα, κυριότητας Vivartia Συμμετοχών.