Ξεκλειδώνοντας την Επιτυχία: Η Eurofast οικοδομεί το μέλλον του GRC με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης

Ξεκλειδώνοντας την Επιτυχία: Η Eurofast οικοδομεί το μέλλον του GRC με τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης
Η Eurofast βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών.

Της Olena Marutovska 

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιακές οικονομικές πρακτικές συμπορεύονται με τις καινοτομίες της ψηφιακής εποχής, καθώς η AI προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις, αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα στις παγκόσμιες προκλήσεις του εμπορίου.

Η συγκεκριμένη τάση όχι μόνο επαναπροσδιορίζει τον τρόπο του επιχειρείν στον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά καθιστά παράλληλα κρίσιμη την για κατανόηση της αυξανόμενης επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση του κινδύνου και την εμπειρία του πελάτη.

Εξαιτίας του υψηλού κόστους εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα, η Κύπρος έχει επωφεληθεί σημαντικά από τη χρήση εξωτερικών πλατφορμών που παρέχουν υπηρεσίες ήδη προσαρμοσμένες στις βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Αυτές οι πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι απλώς επιταχύνουν τις νομικές διαδικασίες, αλλά προσφέρουν και ολοκληρωμένες νομικές λύσεις, βοηθώντας στην αξιολόγηση των κινδύνων και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ενώ, παράλληλα, είναι σε θέση να ανιχνεύουν ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η ομάδα της Eurofast, με σημαντική παρουσία τόσο σε Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και στις Βαλτικές χώρες, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, κάτι που επιτρέπει την άμεση αξιολόγηση των καινοτομιών του αύριο. Αξιοποιούμε μια εξωτερική πλατφόρμα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αναβαθμίσουμε τη διαχείριση του λεγόμενου GRC (Διακυβέρνησης, Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης).

Το γεγονός αυτό έχει εφοπλίσει τη Eurofast με τα απαραίτητα μέσα για να πλοηγηθεί στο περίπλοκο τοπίο των ρυθμιστικών απαιτήσεων και της διαχείρισης κινδύνου αποτελεσματικά και επαρκώς, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC).

Αυτή η στρατηγική με γνώμονα την τεχνολογία, ενίσχυσε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, αλλά κατέδειξε, επίσης, την αφοσίωση της Eurofast στη διατήρηση ενός ανθεκτικού και προσαρμόσιμου πλαισίου GRC, προστατεύοντας τα συμφέροντα των πελατών μας και τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα καταπιστευτικής ευθύνης και διαχείρισης επενδυτικών ταμείων.

Οι τομείς στους οποίους η Eurofast χρησιμοποιεί ενεργά αυτοματοποιημένες λύσεις είναι η αξιολόγηση κινδύνου και συμμόρφωση, τα νομικά επιχειρήσεων, ο έλεγχος και η παρακολούθηση συναλλαγών.

Η σημασία για τον χρηματοοικονομικό κόσμο

Επί του παρόντος, η Eurofast έχει εφαρμόσει την τεχνολογία Risk AI για να μειώσει αποτελεσματικά την ευπάθεια σε οικονομικές απάτες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική τρομοκρατία, όλα αυτά ενώ τηρούνται και πληρούνται τα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Αυτή η τεχνολογία μας βοηθά στον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην αξιολόγηση των προφίλ κινδύνου των πελατών μας και στον μετριασμό των σχετικών κινδύνων που ενέχονται τόσο στην αρχική διαδικασία ενσωμάτωσης όσο και στη συνεχή παρακολούθηση των πελατών μας.

Η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στα νομικά επιχειρήσεων βοηθά την αυτοματοποίηση της ίδρυσης, διαχείρισης και διοικητικών διαδικασιών επιχειρήσεων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε δεν εξυπηρετεί μόνο εταιρείες με συμβατικές δομές αλλά και καταπιστεύματα, επενδυτικά κεφάλαια και εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας, οδηγώντας τελικά σε αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διαδικασία υλοποίησης ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης συναλλαγών. Αυτό το σύστημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεξάγουμε έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, να ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις, να αξιολογούμε τις οικονομικές συναλλαγές των πελατών μας και να εντοπίζουμε εγγενείς κινδύνους σε επίπεδο συναλλαγής, επιτρέποντάς μας να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα στον τομέα των διασυνοριακών φορολογικών ρυθμίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμόρφωση με την Οδηγία 2018/822 της ΕΕ , γνωστή ως Dac6. Αυτό το πλεονέκτημα αφορά στην απλοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων, που περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη δημιουργία φορολογικών εκθέσεων, την επακόλουθη επικύρωσή τους και τη διεξοδική αξιολόγηση της ευθυγράμμισής τους με τις διατάξεις που περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες.

Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό κόσμο είναι αναμφισβήτητα μια κομβική στιγμή στη συνεχιζόμενη εξέλιξη του κλάδου μας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του GRC, η εφαρμογή διαχείρισης κινδύνων, οι αυτοματοποιημένες εταιρικές νομικές λύσεις, οι βελτιωμένες τεχνολογίες ελέγχου και η επικείμενη άφιξη της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης συναλλαγών αποτελούν παράδειγμα της δέσμευσης της Eurofast για αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση.

Αυτό το ταξίδι καινοτομίας και προσαρμογής αποτελεί απόδειξη της διαρκούς συνάφειας της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και των δυνατοτήτων που προσφέρει στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών σε εταιρείες, καταπιστεύματα και επενδυτικά κεφάλαια κατά την πλοήγηση σε πολύπλοκα ρυθμιστικά περιβάλλοντα. Το μέλλον προβλέπεται συναρπαστικό και προκλητικό και η Eurofast είναι έτοιμη να το υποδεχτεί με ακλόνητη αφοσίωση στην τεχνολογική αριστεία και την ευθυγράμμιση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τις τελευταίες Οδηγίες της ΕΕ.