«Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα»: Νέο, δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Καθηγητή Ν. Φίλιππα και την doValue

«Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα»: Νέο, δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Καθηγητή Ν. Φίλιππα και την doValue
Photo: pixabay.com
Το πρόγραμμα συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δράσεων που αφορούν στους νέους ηλικίας 18-25

Με σκοπό να καλύψει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση, το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας – doResponsible Financial Center της doValue Greece και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαο Δ. Φίλιππα, εκπονεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα».

Το πρόγραμμα συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δράσεων που αφορούν στους νέους ηλικίας 18-25, καθώς καλούνται να πάρουν καθημερινά χρηματοοικονομικές αποφάσεις αναφορικά με τα βραχυπρόθεσμα βασικά οικονομικά τους θέματα, όπως είναι η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων τους, η πληρωμή των λογαριασμών ή η κάλυψη διαφόρων οφειλών, αλλά και με μακροπρόθεσμα υψίστης σημασίας οικονομικά ζητήματα, όπως το αποταμιευτικό τους πρόγραμμα, ο συνταξιοδοτικός προγραμματισμός, ο δανεισμός και διάφορες επενδυτικές επιλογές.

Σκοπός του προγράμματος και οφέλη

Η συμμετοχή σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα» το οποίο για πρώτη φορά διδάσκεται θα έχει μια σειρά από οφέλη, γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα συνοδεύσουν τους νέους σε όλη τους την ζωή.

Ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός είναι ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών και αποτελούν στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη αέναης χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Γνώσεις

Στο πλαίσιο μιας ολιστικής χρηματοοικονομικής προσέγγισης θα αναλυθούν μια σειρά από έννοιες όπως το εισόδημα (income), η «έξυπνη» κατανάλωση (spending), ο προϋπολογισμός (budgeting), οι σχέσεις μας με τις τράπεζες (banking), η ασφάλιση (insurance), οι επενδύσεις (investments), ο προγραμματισμός για την συνταξιοδότηση (retirement planning), ο σωστός προγραμματισμός των φόρων (tax planning) και γενικότερα οι κατάλληλες γνώσεις για την βέλτιστη διαχείριση της περιουσίας μας.

Δεξιότητες

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ενισχύεται η χρηματοοικονομική γνώση, η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και βελτιώνονται οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες όπως είναι η υπομονή, η αποταμίευση και η προσεκτική και έξυπνη κατανάλωση, διασφαλίζοντας την διαχρονική χρηματοοικονομική σας υγεία.

Ταυτόχρονα θα αποφύγετε πιθανές χρηματοοικονομικές απάτες, αλλά και τον υπερδανεισμό ο οποίος μπορεί να υποθηκεύσει την μελλοντική σας χρηματοοικονομική υγεία και να εκτοξεύσει το χρηματοοικονομικό σας άγχος. Κατακτάτε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση της προσωπικής αλλά και χρηματοοικονομικής σας ενδυνάμωσης (financial empowerment).

Ικανότητες και ποιότητα ζωής

Το σύνολο των γνώσεων αλλά και το πρωτότυπο ψηφιακό υλικό που δίνεται στο πλαίσιο του e-Learning μπορεί να βελτιώσει τις σχετικές γνώσεις, θα προστατέψει την μελλοντική χρηματοοικονομική υγεία, θα μειώσει το χρηματοοικονομικό άγχος και μπορεί να επιτύχει την χρηματοοικονομική ανεξαρτησία και να οδηγήσει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι η παροχή εργαλείων και γνώσεων για την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους νέους που θα παρακολουθήσουν το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα να χτίσουν μια σταθερή οικονομική βάση και να ανταπεξέλθουν σε πιθανές μελλοντικές οικονομικές κρίσεις και έκτακτα γεγονότα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα χορηγείται Δωρεάν από το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας – doResponsible Financial Center της doValue Greece.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς τις δηλώσεις ενδιαφέροντος για το διάστημα από 11/4 έως 17/4.

  • Αριθμός Εκπαιδευομένων: 40
  • Ηλικία Εκπαιδευομένων: 18-25
  • Σπουδές: Φοιτητές ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών και σχολής

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 🔗 https://cutt.ly/Pw7wSEmo