Ζημίες 111.000€ για την Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2013

Ζημίες 111.000€ για την Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2013

Μεγάλη αύξηση των ζημιών σε σχέση με το 2012 για την εταιρεία.

Ζημίες περίπου 111 χιλ. ευρώ κατέγραψε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ (πρώην Plias ABEE), την οικονομική χρήση 2013, έναντι ζημιών 5 χιλ. ευρώ, το 2012. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα μετά φόρων έχουν επιβαρυνθεί και από την αλλαγή του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 20% στο 26%. Οι φόροι, που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 195 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενων χρήσεων και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου (ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από την εταιρεία), κατά τη χρήση 2013, αυξήθηκε κατά 5.3% και ανήλθε στα 16 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ, το 2012. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 6,2 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από τις παραπάνω πωλήσεις, το 24% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 20% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 56% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Διαβάστε ακόμη: Επιτάχυνση της αδειοδότησης επιχειρήσεων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το 2013, τροποποιήθηκε ο τρόπος-μέθοδος τιμολόγησης προς βασικό πελάτη. Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών και ισόποσα τη μείωση των εξόδων διάθεσης, σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο τιμολόγησης. Η αλλαγή δεν έχει επίδραση στα καθαρά κέρδη, στην καθαρή θέση και στα λοιπά κονδύλια του ισολογισμού, καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών. Στην περίπτωση που, κατά τη χρήση 2013, δεν είχε μεταβληθεί η μέθοδος τιμολόγησης, ο κύκλος εργασιών θα είχε ανέλθει στα 16,9 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ, τη χρήση 2012, εμφανίζοντας αύξηση κατά 33%, που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, τη σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, αλλά και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, ανήλθαν, κατά τη χρήση 2013, στα 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%, λόγω αυξημένης δαπάνης σε έξοδα προώθησης (marketing) των προϊόντων και μεταβλητών προς τις πωλήσεις εξόδων.

Διαβάστε ακόμη: Ελληνικές επιχειρήσεις στην ατζέντα μεγάλων ξένων funds 

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε κέρδη 84 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 37 χιλ. ευρώ, το 2012.

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της εταιρείας της 20ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη διακοπή συνεργασίας με πελάτη του εξωτερικού και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πελάτη, η Παπουτσάνης διευκρινίζει ότι η συνεργασία συνεχίζεται προς το παρόν και στο δεύτερο τρίμηνο του 2014. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή, με τα σημερινά δεδομένα, ενδέχεται να έχει θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών και στην κερδοφορία, που αναμένεται να επιτευχθεί το 2014, σε σχέση με το έτος 2013.

Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξή της στους τρεις κύριους τομείς δραστηριοποίησής της: Τα επώνυμα προϊόντα Παπουτσάνης και Olivia, τα ξενοδοχειακά προϊόντα προσωπικής περιποίησης και τις παραγωγές για τρίτους, ενώ στοχεύει παράλληλα στη διεύρυνση των υφιστάμενων, καθώς και στην επίτευξη νέων συνεργασιών.