Ζημιές 21,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Τιτάν

Ζημιές 21,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Τιτάν

Ανακοίνωση των στοιχείων του Α΄ εξαμήνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σαφής πλέον ανάκαμψη στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση του κόστους, αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς.

Σε επίπεδο τριμήνου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση, για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2013.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν κατά 12,6%, στα 67,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 27,8 εκατ. ευρώ, το 2012.

Σε επίπεδο εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 571,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,8% και έφθασαν τα 92,2 εκατ. ευρώ. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημίες, ύψους 21,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών, ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Βολές της Ryanair προς «Ελ. Βενιζέλος» και Αegean

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα εξαμήνου του ομίλου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων, κυρίως της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Α’ εξαμήνου θα είχε αυξηθεί κατά 8%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 12,6%. Επιπλέον, σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ο όμιλος δεν είχε έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική, ο κύκλος εργασιών, στο εξεταζόμενο διάστημα, ανήλθε στα 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, λόγω των κατά πολύ υψηλότερων εξαγωγών τσιμέντου. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 7,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 75%. Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες, ύψους 22,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2 εκατ. ευρώ, το α’ εξάμηνο του 2012.