Ζημιές 225,3 εκατ. ευρώ για την ΔΕΗ το 2013

Ανάσχεση της πτώσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ζημιές ύψους 225,3 εκατ. ευρώ για το 2013, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν τόσο από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ (η επιβάρυνση διαμορφώθηκε στα 105,5 εκατ. ευρώ) όσο και από λογιστικές διαφορές που προκύπτουν από την απόσχιση της θυγατρικής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, (ΑΔΜΗΕ) ενόψει της αποκρατικοποίησής της.

Από τις διαφορές αυτές προέκυψε αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ύψους 228,3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε 5,76 δισ. ευρώ το 2013 από 5.71 δισ. ευρώ το 2012 (αύξηση 48,6 εκατ. ή 0,9%) καθώς οι αυξήσεις στα τιμολόγια που επιβλήθηκαν πέρυσι, αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων.

Διαβάστε επίσης: Νέο «ηλεκτροσόκ» για τα νοικοκυριά

Η ΔΕΗ σημειώνει ακόμη ότι ενώ στο 9μηνο του 2013, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5,5%, λόγω της οικονομικής κρίσης, ωστόσο στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του έτους η ζήτηση στην οικιακή και την εμπορική χρήση αυξήθηκε κατά 1,4% και 0,4% αντίστοιχα, έναντι του δ’ τριμήνου του 2012. Έτσι στο σύνολο του έτους η πτώση της ζήτησης περιορίστηκε στο 4%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 34,9 εκατ. ευρώ, έναντι 106,7 εκατ. ευρώ το 2012. Αν αφαιρεθούν οι εφάπαξ επιπτώσεις, δηλαδή η επιβάρυνση για το Αλουμίνιο το 2013 και η επιστροφή ποσού ύψους 191,7 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΠΑ στη ΔΕΗ το 2012, τότε τα κέρδη προ φόρων θα διαμορφώνονταν σε 140,4 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 85 εκατ. το 2012.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της  ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός σημειώνει ακόμη ότι τα αποτελέσματα του 2013 δεν περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση από την αναδρομική εφαρμογή από 1.7.2013 της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom, η οποία θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2014 και προσθέτει:

«Κατά τη διάρκεια του 2013 και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πραγματοποιήσαμε επενδύσεις ύψους Euro 718 εκ. σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης του παραγωγικού μας χαρτοφυλακίου, θέσαμε σε λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής συνδυασμένου κύκλου «Αλιβέρι V» (427 MW), ενώ τον Ιανουάριο του 2014 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός «Ιλαρίωνας» (157 MW). Συγχρόνως προχώρησε και η κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου 832 MW στη Μεγαλόπολη («Μεγαλόπολη V»).

Επιπλέον, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης, ενώ ταυτόχρονα πετύχαμε την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης για μεγάλα έργα.

Συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε και υπογράψαμε τους βασικούς όρους πενταετούς δανείου ύψους Euro 2,2 δισ, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση ενδιάμεσου δανείου ύψους Euro 1,2 δισ. που λήγει τον Απρίλιο καθώς και άλλων δανείων των τραπεζών αυτών. Επίσης εξασφαλίσαμε δάνειο ύψους Euro 739 εκατ. με κάλυψη από Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων για τη μερική χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V» και υπογράψαμε σύμβαση χρηματοδότησης ύψους Euro 235 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους Euro 415 εκ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας».

Διαβάστε ακόμη: Σε δύο κομμάτια σπάει η ΔΕΗ