Ζημιές για την Σιδενόρ το Α’ εξάμηνο του 2013

Ζημιές για την Σιδενόρ το Α’ εξάμηνο του 2013

Δεύτερο συνεχόμενο ζημιογόνο εξάμηνο για την εταιρεία.

Σε ζημιές 43,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,4488 ευρώ ανά μετοχή) ανήλθαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Σιδενόρ, το πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι ζημιών 34,5 εκατ. ευρώ (ή ζημιές 0,3585 ευρώ ανά μετοχή), την αντίστοιχη περίοδο του 2012, επιπλέον, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών (από 20% στο 26%) και του επαναϋπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας του ομίλου, από τον οποίο προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία, ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, που επιβάρυνε εξ΄ ολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2013.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε πτώση κατά 29,5% και ανήλθε, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, στα 405,1 εκατ. ευρώ έναντι 574,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, στο πρώτο εξάμηνο του 2013, σε κέρδη 1 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από το αυξημένο κόστος ενέργειας, το οποίο επιβαρύνεται και με φόρους κατανάλωσης.

Φωτογραφία: Α. Μπελτές