18

ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥµµΕΤΟΧΩΝ (INTERSPORT, IKEA)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 17
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλης Φουρλής

ABOUT ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥµµΕΤΟΧΩΝ (INTERSPORT, IKEA)

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών με την εμπορική του δραστηριότητα να εκτείνεται στις χώρες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας. Ο όμιλος έχει επικεντρωθεί στη λιανική μέσω των ΙΚΕΑ και Intersport. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 6 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και από τον Ιούλιο 2015 και στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) είναι σε πλήρη λειτουργία και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Ακόμη ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 106 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 47, Ρουμανία 28, Τουρκία 22, Βουλγαρία 5 και Κύπρο 4) και 6 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 4, Τουρκία 2).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 414,4
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -
EBITDA (εκ. ευρώ) 32,6
EBITDA (%) 25,9