Παύλος Ευθυμίου

Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε)

Ο Παύλος Ευθυμίου είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Ταυτόχρονα, είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Με ακαδημαϊκό background στη στρατηγική, την πολιτική και τα οικονομικά, ο κ. Ευθυμίου έχει προϋπηρεσία σε θέματα πολιτικής και επιχειρηματικότητας, πρωτίστως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από τη συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ο κ. Ευθυμίου ήταν Διευθυντής Πολιτικής στο Ινστιτούτο Quraysh στο Λονδίνο. Σήμερα μοιράζει το χρόνο του μεταξύ της Αθήνας και των Βρυξελλών.

Mr. Efthymiou is the Director General of the Hellenic Entrepreneurs Association (EENE), and a member of the Board of Directors. He is, furthermore an Executive Advisor at the Athens Medical Group, Greece’s leading private healthcare provider. With an academic background in politics, economics and strategic studies, he combines work experience in policy and business, principally in the UK. He has completed his undergraduate studies at the University of Bath and his postgraduate studies at the University of Cambridge. Before joining the Athens Medical Group, Mr. Efthymiou was the Policy Manager of Institution Quraysh in London. He presently splits his time between Athens and Brussels.