85Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Food For Growth Project

About

O διαγωνισμός για τις ΜμΕ στον χώρο του τροφίμου!

Το Fortune Greece και οι Industry Disruptors Game Changers εγκαινιάζουν το project «Food For Growth», μια νέα μεγάλη πρωτοβουλία στον χώρο του τροφίμου. Σε συνεργασία με φορείς και θεσμικούς παράγοντες, θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε τον πλούτο και τη δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Σκοπός του project είναι να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προκλήσεις που συνδέονται ευρύτερα με τον κλάδο τροφίμων και ποτών, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, την αγροδιατροφική αλυσίδα και τη Συμβολαιακή Γεωργία, αλλά και με την αειφορία, δηλαδή τη διατροφική τάση που προστατεύει τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

– Να αναδείξουμε τη δυναμική του κλάδου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

– Να βοηθήσουμε τις εταιρίες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ώστε να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στα ράφια των αγορών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

– Να φέρουμε όλους τους ενδιαφερόμενους Stakeholders στο ίδιο τραπέζι σε ένα event, στο οποίο θα συμμετέχουν ομιλητές από φορείς και εταιρείες σε ειδικά discussion panels, για να συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του χώρου.

Δείτε όλη την παρουσίαση του Project στο παρακάτω PDF

Food for Growth presentation

KEY THEMES

Στον διαγωνισμό καλούνται να συμμετέχουν εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, όπως κι άλλες, οι οποίες:

– Προτείνουν διαδικασίες – μεθοδολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κι υποστηρίζουν την αειφορία.

– Απαντούν στο μεγάλο πρόβλημα του food waste – απόβλητα τροφίμων.

– Χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθοδολογίες με σκοπό να ενισχύσουν την ασφάλεια τροφίμων.

– Έχουν ως επίκεντρο τους τομείς της γαστρονομίας και του τουρισμού.

– Επεμβαίνουν με καινοτόμες προτάσεις στη διατροφική συμπεριφορά.

– Ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα ευρύτερα.

Καλούνται να συμμετέχουν Ελληνικές Μικρομεσαίες Εταιρείες στον τομέα του τροφίμου, με κύκλο εργασιών άνω των €500.000 και με στρατηγική προτεραιότητα την διεθνή ανάπτυξη.

Σκοπός

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει καινοτόμες ΜμΕ, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και πεδία συνεργασίας στον τομέα του τροφίμου και να δώσει πρόσβαση σε ευκαιρίες χρήσης μιας σειράς υπηρεσιών, αλλά και χρηματοδότησης. Ο νικητής θα λάβει υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους και από τους supporters του project οι οποίες θα εξειδικευτούν και θα αφορούν την επιχειρηματική του ανάπτυξη, ειδικά ως προς το business planning, τις πωλήσεις, το marketing και το branding, αλλά και την επικοινωνία,την εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics και την διεθνή ανάπτυξη.

O Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις:

– 1η Φάση
Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, με ερωτήσεις γύρω από ένα βασικό business plan.

Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό καταθέστε την αίτησή σας στην πλατφόρμα του Food For Growth 

*Οι πρώτες αιτήσεις είναι δεκτές μέχρι 15 Iουνίου. 

– 2η Φάση
Οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδική Ελεγκτική Επιτροπή η οποία θα βαθμολογήσει τις καλύτερες από αυτές και ο νικητής θα αναδειχθεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Food-Expo, την 18η Μαίου 2020.

* Τα μέλη των επιτροπών είναι καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της αγροδιατροφής.

 

PARTNERS

CONTACT US

Για πληροφορίες συμμετοχής στο Food For Growth:

– Tέτα Μάη, Commercial Director, tmai@olivemedia.gr, 216 0702327

– Δώρα Μαρούλη, Αccount Manager mscomm, marouli@mscommgroup.com, 210 7236 217 – εσωτ. 117