Έβελυν Μαραγκουδάκη: Στρατηγική επιλογή της Εθνικής Τράπεζας η επένδυση στη νέα γενιά

Έβελυν Μαραγκουδάκη: Στρατηγική επιλογή της Εθνικής Τράπεζας η επένδυση στη νέα γενιά
H διευθύντρια Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού μιλά στο Fortune για τις δράσεις της Εθνικής, ώστε να αναχαιτιστεί το brain drain, αναφέρεται στις νέες ψηφιακές προκλήσεις και απαντά στον ρόλο που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι.

Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί «αγκάθι» για την ελληνική οικονοµία, παρά την αποκλιµάκωση που παρατηρείται στο ποσοστό της στη χώρα. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο το ποσοστό ανέργων ηλικίας από 15 έως 24 ετών έφτασε το 38,8%, µειωµένο µεν σε σχέση µε πριν από έναν χρόνο (46%), αλλά το υψηλότερο στην Ε.Ε. Μάλιστα, η Ελλάδα ειδικά στο κοµµάτι της ανεργίας των νέων επιστηµόνων στην Ευρώπη σηµειώνει τη χειρότερη επίδοση, καθώς, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, το 48% των νέων επιστηµόνων είναι άνεργοι, δηλαδή η απασχολησιµότητα είναι στο 52%. Ο µέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών στην ίδια λίστα είναι 82%.

Δεδοµένης, µάλιστα, της φυγής αρκετών νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό, ολοένα και περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να δώσουν κίνητρα για στοχευµένη εκπαίδευση και να ενισχύσουν την απασχολησιµότητα των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα εφαρµόζουν για δεύτερη τετραετία ένα καινοτόµο πρόγραµµα που επιβραβεύει την αριστεία µε τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Οι µεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άµεσα µε την αγορά εργασίας και εξειδικευµένοι νέοι επιστήµονες έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν άµεσα σε έναν µεγάλο οργανισµό. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα, διάρκειας τεσσάρων χρόνων (2018-2022), υλοποιείται σε δύο στάδια: Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου οι 100 συµµετέχοντες λαµβάνουν υποτροφία από το ΙΚΥ για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και, παράλληλα, πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση στην Εθνική, σε εξειδικευµένους τοµείς δραστηριότητας, σχετικούς µε το αντικείµενο των σπουδών τους. Στο δεύτερο στάδιο οι υπότροφοι προσλαµβάνονται στο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει στο Fortune η Έβελυν Μαραγκουδάκη, διευθύντρια Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναµικού της τράπεζας και του οµίλου ΕΤΕ, απώτερος στόχος ήταν να υπάρξει µια ολιστική προσέγγιση ώστε η ενέργεια να αποτελεί ένα µακροχρόνιο και πολυδιάστατο αναπτυξιακό πρόγραµµα, το οποίο θα συνδυάζει υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές, πρακτική άσκηση και, στη συνέχεια, πρόσληψη σε έναν από τους µεγαλύτερους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς
της χώρας µας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος οι υπότροφοι λαµβάνουν συστηµατική υποστήριξη και καθοδήγηση κατ’ αρχάς από στελέχη της µονάδας όπου απασχολούνται, τα οποία αναλαµβάνουν την εκπαίδευσή τους (on the job training), την καθοδήγησή τους και την παροχή feedback για την προσωπική και επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, στελέχη HR συνδράµουν τους υποτρόφους στην προσπάθειά τους να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό όφελος από το πρόγραµµα, µέσω διαρκούς υποστήριξης και στοχευµένων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δράσεων» σχολιάζει η Έβελυν Μαραγκουδάκη.

Το πρόγραµµα δείχνει ιδιαίτερη µέριµνα για τη διαρκή και εξατοµικευµένη υποστήριξη των υποτρόφων, µε στόχο την ανταπόκρισή τους στις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις. Ενδεικτικά, οι υπότροφοι πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση διάρκειας 25 ωρών εβδοµαδιαίως, µε ευελιξία ως προς το ηµερήσιο ωράριο απασχόλησης, βάσει του προγράµµατος σπουδών τους.

Επίσης, έχουν την ευχέρεια να διακόψουν την πρακτική τους άσκηση για µελέτη, συµµετοχή σε εξετάσεις, ολοκλήρωση της διπλωµατικής τους εργασίας ή άλλους λόγους ακαδηµαϊκής φύσης, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να συνεργαστούν µε εξειδικευµένα στελέχη της τράπεζας κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής τους εργασίας. Παράλληλα, οι υπότροφοι εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αποκτούν τεχνική κατάρτιση και αναπτύσσουν επαγγελµατικές δεξιότητες µέσω στοχευµένων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δράσεων (εκπαίδευση στη θέση εργασίας,  σεµινάρια αίθουσας και e-learning, ατοµικές συνεδρίες coaching).

«Η συστηµατική επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί διαχρονικά στρατηγική επιλογή και δέσµευση για την Εθνική Τράπεζα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας µας µε το ΙΚΥ, η οικονοµική συµβολή της τράπεζας υπερβαίνει τα εννέα εκατοµµύρια ευρώ» τονίζει η Έβελυν Μαραγκουδάκη, προσθέτοντας πως, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα που υλοποιήθηκε κατά την τετραετία 2014- 2018, η πλειονότητα αυτών προσελήφθη στην τράπεζα.

Σχολιάζοντας τη µαζική «έξοδο» των ταλαντούχων νέων από τη χώρα, οι οποίοι, εξαιτίας της κρίσης αναγκάστηκαν να αναζητήσουν την επαγγελµατική τους τύχη εκτός των εθνικών συνόρων, υπενθυµίζει την ευσυνειδησία που επιδεικνύει η διοίκηση της τράπεζας, η οποία δεν έπαψε στιγµή να χρηµατοδοτεί δράσεις για τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ικανού να προσελκύσει και πάλι τα λαµπρά µυαλά στην Ελλάδα, δίνοντάς τους ευκαιρίες και κίνητρα για δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά.

«Με τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία  των τελευταίων ετών και µε την ανεργία στις νέες ηλικίες να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, προτεραιότητα για την Εθνική Τράπεζα αποτελεί η ανάληψη του πρωταγωνιστικού ρόλου που αρµόζει σε έναν οργανισµό της ιστορίας και του µεγέθους της, µε σκοπό τη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την ανάσχεση του φαινοµένου της διαρροής νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό» λέει χαρακτηριστικά η Έβελυν Μαραγκουδάκη. Συνεπώς, η υλοποίηση στοχευµένων και δοµηµένων προγραµµάτων απασχόλησης νέων εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης σε νέους ανθρώπους, επιβράβευση της αριστείας µε αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια και αποτελεσµατική σύνδεση της αγοράς εργασίας µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί προγράµµατα απασχόλησης νέων, όπως το πρόγραµµα ΙΚΥ-ΕΤΕ που σας περιέγραψα νωρίτερα, καθώς και το πρόγραµµα «i-work@nbg». Το πρόγραµµα Internship «i-work@nbg» αποσκοπεί στη µεταφορά τεχνογνωσίας σε σπουδαστές υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου. Οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εµπειρίες σε εξειδικευµένους τοµείς δραστηριότητας της τράπεζας, που σχετίζονται µε το αντικείµενο των σπουδών τους, διευκολύνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους µεταπτυχιακών σπουδών να αποκτήσουν επαγγελµατική πείρα µέσω έµµισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6-12 µηνών. Μέσω αυτού του προγράµµατος, η συντριπτική πλειονότητα των συµµετεχόντων συνεχίζει να απασχολείται στην τράπεζα.

Η μεγάλη πρόκληση είναι… ψηφιακή

Παράλληλα µε τη µάχη των κόκκινων δανείων, τα πιστωτικά ιδρύµατα δίνουν και τη µάχη της ψηφιοποίησης των λειτουργιών τους. Οι εγχρήµατες συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στο web και mobile banking των τραπεζών ξεπερνούν τις συναλλαγές που συµβαίνουν στα καταστήµατα του δικτύου τους, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία έρχεται πρωτίστως να βελτιώσει την εµπειρία των πελατών σε όλα τα κανάλια που προσφέρονται για την εξυπηρέτησή τους.

«Για την Εθνική η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί προτεραιότητα και δηµιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες. Δηµιουργούµε και αναδεικνύουµε ένα νέο µοντέλο λειτουργίας το οποίο θα υποστηρίζει µε επάρκεια και κοινωνική ευαισθησία µια νέα εποχή για την τραπεζική στην Ελλάδα» επισηµαίνει η Έβελυν Μαραγκουδάκη, διευκρινίζοντας πως ο ψηφιακός µετασχηµατισµός θα οδηγήσει σε αυτοµατοποίηση διαδικασιών και λειτουργία ενός µικρότερου και πιο ευέλικτου δικτύου καταστηµάτων. Ταυτόχρονα θα δώσει το έναυσµα για προσφορά πολύ υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών και καινοτόµων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ποιότητα και η κουλτούρα του ανθρώπινου δυναµικού διαδραµατίζουν ίσως τον πιο σηµαντικό ρόλο για τα αποτελέσµατα, τη φήµη και την προοπτική της τράπεζας. Όπως δηλώνει ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς, «δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε για µετασχηµατισµό της Εθνικής εάν αυτός δεν αφορούσε και το ανθρώπινο δυναµικό µας. Στόχος είναι να υποκινήσουµε και να ενδυναµώσουµε τους ανθρώπους µας, ώστε να συµµετέχουν αποφασιστικά στη µετάβαση της τράπεζας στη νέα ψηφιακή εποχή».

Ωστόσο, δεν είναι µόνο τα τραπεζικά ιδρύµατα που θα πρέπει να προσαρµόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους στις επιταγές του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Εξίσου ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί πρέπει να γίνουν οι εργαζόµενοι, οι οποίοι θα κληθούν να αποκτήσουν καινούργιες δεξιότητες και ικανότητες, που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν καθήκοντα στις νέες θέσεις οι οποίες θα δηµιουργηθούν στον τραπεζικό κλάδο. «Οι νέες χρηµατοπιστωτικές τεχνολογίες (fintech) αλλάζουν ριζικά το τραπεζικό σύστηµα – τόσο σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών όσο και σε σχέση µε την εισαγωγή νέων επιχειρηµατικών µοντέλων, µεταβάλλοντας αναλόγως και τις προσδοκίες των πελατών. Οι συναλλαγές θα πρέπει να διενεργούνται άµεσα και µε ασφάλεια, και οι εξειδικευµένες γνώσεις στο πεδίο των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν σηµαντικό εφόδιο στο µέλλον» επισηµαίνει η διευθύντρια Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναµικού της Εθνικής.

Παράλληλα, οι τραπεζοϋπάλληλοι θα χρειαστεί να δρουν ως οικονοµικοί σύµβουλοι των πελατών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών, γεγονός που απαιτεί νέες δεξιότητες και διαφορετικό τρόπο σκέψης. «Παραµένουµε σταθεροί στις παραδοσιακές αξίες της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας και παράλληλα θέτουµε στο επίκεντρο τον πελάτη, τις ανάγκες του οποίου επιδιώκουµε να εξυπηρετήσουµε µε αµεσότητα, ήθος, αποτελεσµατικότητα και υπευθυνότητα» αναφέρει η Έβελυν Μαραγκουδάκη.

Το «upskilling» και το «reskilling» του ανθρωπίνου δυναμικού

Η ίδια διαθέτει µακροχρόνια πείρα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, καθώς έχει θητεύσει σε µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Υπογραµµίζει πως η αγορά εργασίας αλλάζει: απαιτεί ευελιξία, εξειδίκευση και συστηµατικό upskilling και reskilling του ανθρώπινου δυναµικού. Πεποίθησή της είναι ότι ο µετασχηµατισµός αποτελεί µονόδροµο για τις τράπεζες που επιθυµούν να οδεύσουν µε επιτυχία στο µέλλον, λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, της εισαγωγής νέων και πιο ευέλικτων «παικτών» στην τραπεζική αγορά, καθώς και των µεταβαλλόµενων προσδοκιών των πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο θα συνεχιστούν, αφού πρόκειται για έναν τοµέα που καλείται επιτακτικά να γυρίσει σελίδα, περιορίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του, υιοθετώντας τη νέα ψηφιακή τεχνολογία και µειώνοντας το λειτουργικό κόστος.

«Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τα δεδοµένα, προχωρά µπροστά µε ρεαλισµό, κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα» καταλήγει.