Γιώργος Παρτσακουλάκης: Στην Παπαστράτος αφουγκραζόµαστε τις αλλαγές και σχεδιάζουμε πραγματικές λύσεις για τους εργαζόμενους μας

Γιώργος Παρτσακουλάκης: Στην Παπαστράτος αφουγκραζόµαστε τις αλλαγές και σχεδιάζουμε πραγματικές λύσεις για τους εργαζόμενους μας

Για τα στελέχη της αγοράς θεωρείται από τους κορυφαίους εργοδότες και κάθε φορά που ανακοινώνεται το άνοιγµα µιας θέσης στο εσωτερικό της Παπαστράτος τα βιογραφικά πέφτουν βροχή. Ο σεβασµός είναι ένα παράσηµο που το έχει κερδίσει επάξια η ιστορική καπνοβιοµηχανία, η οποία τα τελευταία 90 χρόνια δεν έχει πάψει να επενδύει στην καινοτοµία και να στηρίζει δράσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.

Παίρνοντας τολµηρές αποφάσεις – όταν οι πολλοί παραµένουν θεατές και τηρούν στάση αναµονής – και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός κλάδου που αλλάζει σελίδα και επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του µε άξονα τη βιωσιµότητα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα, η Παπαστράτος αναζητά διαρκώς νέους τρόπους αναβάθµισης της εργασιακής εµπειρίας, αναγνωρίζοντας πως πάνω ακόµα και από το ίδιο το brand είναι ο άνθρωπος.

Ο Γιώργος Παρτσακουλάκης, Γενικός Διευθυντής People & Culture, της Παπαστράτος, µιλά στο Fortune αναφορικά µε το πώς η εταιρεία αγκαλιάζει το νέο κύµα αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον, παρουσιάζει τις ειδικές παροχές που σχεδιάζονται για τους εργαζόµενους, ενώ µοιράζεται µε τους αναγνώστες τις σκέψεις του για την εργασιακή εµπειρία του µέλλοντος.

Κύριε Παρτσακουλάκη, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος τον εαυτό του μέσα στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εργάζεται, αλλά και η εμπειρία που αποκομίζει από αυτό, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την απόδοσή του. Τι είδους κίνητρα προσφέρει η Παπαστράτος προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία του εργατικού δυναμικού;

Πράγµατι, η απόδοση συνδέεται άρρηκτα µε την εµπειρία των εργαζοµένων στο εργασιακό περιβάλλον και γι’ αυτό στην Παπαστράτος ακολουθούµε µια καθαρά ανθρωποκεντρική στρατηγική και επιδιώκουµε διαρκώς την αναβάθµιση της εργασιακής εµπειρίας.

Κλείνουµε φέτος τα 90 χρόνια µας και κοιτώντας προς τα πίσω, διαπιστώνουµε διαχρονικά µια σταθερή φροντίδα για τους ανθρώπους µας. Το 2021 βραβευτήκαµε, για έβδοµη συνεχόµενη χρονιά, ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό Top Employer Institute. Η αναγνώριση αυτή φυσικά και µας γεµίζει χαρά, ταυτόχρονα όµως αυξάνει την ευθύνη µας να παραµείνουµε αντάξιοι αυτής της τεράστιας κληρονοµιάς αξιών που µας έχει δοθεί.

Στην Παπαστράτος προσεγγίζουµε το θέµα της Εµπειρίας των Εργαζοµένων (employee experience) µε βάση τα πρότυπα του consumer experience. Αφουγκραζόµαστε, συζητάµε και αναλύουµε τις ανάγκες των ανθρώπων µας και του οργανισµού, βάζουµε προτεραιότητες και σχεδιάζουµε τολµηρές και πραγµατικές λύσεις στα θέµατα των εργαζοµένων µας.

Σήµερα, διαθέτουµε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο πρακτικών και παροχών για τον ίδιο τον εργαζόµενο αλλά και την οικογένειά του, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των στιγµών που έχουν σηµασία (moments that matter) στον κύκλο ζωή του εργαζοµένου. Επιδιώκουµε να είµαστε ένα βήµα µπροστά από την εποχή, να αφουγκραζόµαστε το περιβάλλον που αλλάζει και να σχεδιάζουµε συνεχώς ευέλικτα και πρωτοποριακά προγράµµατα.

Τελευταίο παράδειγµα η αύξηση της πατρικής άδειας στις 4 εβδοµάδες για τους νέους µπαµπάδες στην Παπαστράτος µε πρόβλεψη για 8 εβδοµάδες το 2022. Ανάλογα για τις µητέρες, παρέχουµε ήδη 20 εβδοµάδες και στο επόµενο διάστηµα προχωράµε σε 26 εβδοµάδες. Θέλουµε οι δράσεις που σχεδιάζουµε να είναι τολµηρές και να δίνουν πραγµατικές λύσεις σε θέµατα των εργαζοµένων µας.

Τη Νο1 θέση ως ο ελκυστικότερος εργοδότης στην Ελλάδα κέρδισε φέτος η Παπαστράτος στην έρευνα της Randstand.

Πώς μπαίνει στο «μείγμα» του management ο όρος του diversity, ο οποίος αφορά στην αποδοχή και στη στήριξη της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας όχι μόνο του πελάτη, αλλά και του εργαζόμενου;

Στην Παπαστράτος εφαρµόζουµε µία 360° στρατηγική για τη διασφάλισή της, σε συνάρτηση µε τις πολιτικές της µητρικής µας Philip Morris International. Έχουµε δεσµευτεί να παρέχουµε σε όλους τους εργαζόµενους ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου και είµαστε η πρώτη εταιρεία στη χώρα που λάβαµε την πιστοποίηση «Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών» από τον διεθνή οργανισµό Equal Salary Foundation, ενώ στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών, είναι και η αύξηση της γονικής άδειας που ανέφερα προηγουµένως αλλά και το πρόσφατο πρόγραµµα προσέλκυσης και ανάπτυξης γυναικών µηχανικών (Female Engineers) στο εργοστάσιό µας.

Κι επειδή, οι διακρίσεις δεν ξεκινούν ούτε σταµατούν εντός του χώρου εργασίας, φροντίζουµε να εκπαιδεύουµε ολόκληρο τον οργανισµό σχετικά µε τις προκαταλήψεις, προκειµένου να µην υπάρχουν τέτοια φαινόµενα ούτε έξω από τον οργανισµό µας.

Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων σε οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδων που αυτή επέφερε. Πώς βίωσαν τις αλλαγές οι εργαζόμενοι και τι είναι αυτό που σας ζητούν; Πώς ιεραρχούνται πλέον οι προτεραιότητές τους;

Η µεγαλύτερη πρόκληση είναι κατά τη γνώµη µου η ψυχολογική και συναισθηµατική ευεξία των εργαζόµενών. Όσα αυτή η κρίση θα αφήσει πίσω της στις καρδιές και το µυαλό των ανθρώπων. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόβληµα. Έχουµε φυσικά δηµιουργήσει µια γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης που λειτουργεί 24/7, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούµε να επιλύουµε και καθηµερινά θέµατα που έχουν προκληθεί από την εξ αποστάσεως εργασία, όπως για παράδειγµα οι πολλές ώρες των virtual συναντήσεων ή η ισορροπία προσωπικού και εργασιακού χρόνου, που επιβάλλεται να έχουµε, ακόµη και όταν εργαζόµαστε από το σπίτι.

Επιπλέον, οι εργαζόµενοι µέσα σε αυτό το περιβάλλον κοινωνικής αβεβαιότητας αναζητούν τη σταθερότητα. Πρέπει να σηµειώσω πως κανένας από τους εργαζόµενους µας δεν µπήκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και αυτό εκτιµήθηκε. Φυσικά, προτεραιότητά µας ως εταιρεία, αλλά και ζητούµενο των εργαζοµένων παραµένει να διασφαλίσουµε ένα ασφαλές εργασιακό χώρο. Γι’ αυτό τον λόγο, προχωρήσαµε, πέρα από την τυπική τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, και εφαρµόσαµε επιπλέον αυστηρότερα µέτρα πρόληψης, που µας βοήθησαν να µειώσουµε σε πολύ µεγάλο βαθµό τον κίνδυνο για την υγεία όλων των εργαζοµένων. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σε αυτό το διάστηµα, εγκρίθηκαν περισσότερες από 7.000 ηµέρες πληρωτέες άδειας για λόγους προφύλαξης των ανθρώπων µας, διατέθηκαν πάνω από 1 εκ. µάσκες και ξεπεράσαµε τα 15.000 τεστ µέχρι σήµερα, χωρίς επιβάρυνση των εργαζοµένων µας. Σήµερα περίπου το 80% των υπαλλήλων γραφείου της Παπαστράτος ακολουθεί το µοντέλο της τηλεργασίας ενώ στη µετα-Covid εποχή σχεδιάζουµε την υιοθέτηση ενός υβριδικού µοντέλου εργασίας.

Το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.
Το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις οι εταιρείες είχαν αρχίσει να επενδύουν στα open spaces, θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερο bonding και team building. Τώρα που πηγαίνουμε στη λογική των όλο και μικρότερων – πιο προστατευμένων χώρων, λόγω της πανδημίας, πώς διασφαλίζεται το δέσιμο των εργαζομένων;

Για τον κόσµο του HR αυτή είναι η «ερώτηση του ενός εκατοµµυρίου». Στην µετα-Covid εποχή, η ασφάλεια και η υγεία είναι µε διαφορά η νούµερο ένα προτεραιότητα, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τις εταιρείες. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη να φέρουµε τους εργαζόµενους «κοντά», έχοντας παράλληλα περιορισµούς στη φυσική επαφή. Οι χώροι γραφείου, ωστόσο, παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία. Γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να κάνουµε ένα βήµα πίσω, να ξανασκεφτούµε τις µέχρι τώρα πρακτικές µας και να εφεύρουµε ένα νέο µοντέλο.

Ήδη αλλάζει η προσέγγιση στο θέµα του µεγέθους, της εσωτερικής αρχιτεκτονικής των γραφείων, αλλά και της τοποθεσίας τους στον κοινωνικό ιστό. Πολλές εταιρείες σκέφτονται να αφήσουν τους µεγάλους χώρους γραφείων έχοντας ως δεδοµένο τα αυξηµένα ποσοστά τηλεργασίας, δηµιουργώντας µικρότερα αποκεντρωµένα hubs και συνδυάζοντας ευελιξία και ασφάλεια.

Η πρόκληση είναι να διατηρήσουµε τον χαρακτήρα και την κουλτούρα του οργανισµού σε αυτές τις συνθήκες και πιστεύω ότι η εσωτερική επικοινωνία είναι κλειδί σε αυτό. Στην Παπαστράτος ήδη το αντιµετωπίζουµε µε θεσµικό τρόπο, δηµιουργώντας διακριτή θέση Manager Internal Communication, µε επικεφαλής την συνάδελφο Αλεξάνδρα Γεωργιάδου, επιδιώκοντας µια ολιστική προσέγγιση µε συνεργασία µεταξύ του HR και του τµήµατος Επικοινωνίας.

Επιδιώκουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά από την εποχή, να αφουγκραζόμαστε το περιβάλλον που αλλάζει και να σχεδιάζουμε συνεχώς ευέλικτα και πρωτοποριακά προγράμματα.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για έναν HR manager;

Πρώτο µας µέληµα, αυτή την εποχή, είναι αδιαµφισβήτητα η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων µας. Μιλάω κυρίως για την ψυχική υγεία, γιατί διαπιστώνουµε από εσωτερικές έρευνες που διενεργούµε την πνευµατική και συναισθηµατική κόπωση των ανθρώπων. Όλα τα άλλα έπονται.

Είναι σηµαντικό, ειδικά αυτή την περίοδο να είναι ακλόνητη η εµπιστοσύνη των εργαζοµένων προς τον εργοδότη. Εάν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις µεγάλες αλλαγές.

Σχεδιάζουµε προσεκτικά την επόµενη ηµέρα και θέλουµε να βοηθήσουµε στην οµαλή µετάβαση των εργαζοµένων µας στη νέα εποχή. Είτε αυτό αφορά την υποστήριξη για ένα νέο χώρο «γραφείου από το σπίτι», είτε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την ακόµη µεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Πώς προετοιμάζεστε σε προσωπικό επίπεδο για την επόμενη μέρα;

Οι αλλαγές έχουν πάψει να µας τροµάζουν. Ειδικά µετά το µεγάλο µετασχηµατισµό που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Παπαστράτος. Παρακολουθούµε τις τάσεις διεθνώς και έχουµε σηµαντική καθοδήγηση και από τη µητρική µας Philip Morris International.

Σε προσωπικό επίπεδο φροντίζω να περνάω όσο περισσότερο χρόνο µπορώ µε τους νεότερους συναδέλφους της οµάδας µου και να ακούω όσες «φρέσκες» ιδέες έχουν. Έχει αποδειχθεί εξαιρετική στρατηγική µε πολύ εποικοδοµητικά αποτελέσµατα.

Ως leader στον κλάδο έχετε μάθει να οδηγείτε τις εξελίξεις και να υιοθετείτε άμεσα τις αλλαγές. Πώς οραματίζεται η εταιρεία το μέλλον της εργασίας;

Ανοιχτή επικοινωνία και διαφάνεια, ευελιξία και ισότητα. Αυτές θα έλεγα συνοπτικά πώς είναι οι αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται το εργασιακό οικοδόµηµα του µέλλοντος. Όσο δύσκολα χτίζονται, τόσο εύκολα µπορούν να καταρρεύσουν εάν οι εταιρείες δεν προσπαθούν συνεχώς.

Θέλουµε ως οµάδα να δηµιουργούµε ένα επαγγελµατικό περιβάλλον, στο οποίο, απ’ όποια θέση και αν εργάζεται κανείς, θα µπορεί να εξελίσσεται, χωρίς εµπόδια και διακρίσεις. Επιθυµούµε να χτίζουµε µια στέρεη «speak up» κουλτούρα και θέλουµε να µπορούµε να µιλάµε ανοιχτά µε τους εργαζοµένους ακόµη και για δύσκολα θέµατα.

Όλα τα παραπάνω είναι συνυφασµένα µε την έννοια της βιωσιµότητας, η οποία για εµάς βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής µας. Είναι µία ολιστική προσέγγιση που πλέον καθορίζει κάθε µας κίνηση, προκειµένου η Παπαστράτος να συνεχίσει να αφήνει και στο µέλλον ένα θετικό αποτύπωµα για όλους, την οικονοµία, την συµπεριληπτική απασχόληση, το περιβάλλον, την ίδια την κοινωνία.