Η ελληνική πρόταση για καθαρή και χαμηλού κόστους ενέργεια για όλους

Η ελληνική πρόταση για καθαρή και χαμηλού κόστους ενέργεια για όλους

Η Heliix φέρνει µια ελληνική πρωτοποριακή πρόταση για την εκµετάλλευση της καθαρής ενέργειας από κάθε νοικοκυριό, που έφτασε µέχρι τις ΗΠΑ.

Στις αρχές του 2013, τρεις φοιτητές του Πολυτεχνείου, ο Νίκος Αράπκουλες, ο Αναστάσιος Πέτρου και ο Παναγιώτης Παπαδιαµάντης, είχαν µια ιδέα που, αν γινόταν πράξη, θα άλλαζε τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον ρόλο της ανανεώσιµης ενέργειας. Είδαν τις ανεκµετάλλευτες ποσότητές της που χάνονται από τους οικιακούς ηλιακούς συλλέκτες και αποφάσισαν να δηµιουργήσουν την τεχνολογία η οποία θα παράγει καθαρή και χαµηλού κόστους ενέργεια για όλους.

«Στις αρχές του 2013, καθώς µελετούσα κάποια τεχνικά φυλλάδια για την ηλιακή ψύξη, µου είχε κάνει εντύπωση που µια τόσο καλή ιδέα δεν είχε βρει ευρεία εµπορική εφαρµογή σε οικιακό επίπεδο. Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι ο λόγος ήταν οι µικρές αποδόσεις των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνταν ως τότε και αποφάσισα να ερευνήσω νέες µεθόδους, που να µπορούν να πετυχαίνουν το ίδιο αποτέλεσµα» λέει στο Fortune ο συνιδρυτής και CEO της Heliix, Νίκος Αράπκουλες, ενθυµούµενος τα πρώτα βήµατα µιας καινοτόµου συσκευής η οποία θα έκανε πράξη το όραµα των δηµιουργών της: του Phaethon.

Η σκέψη αυτή δεν άργησε αποδώσει. Έγινε από νωρίς φανερό στους τρεις επιστήµονες ότι ένα προϊόν που χρησιµοποιεί την ηλιακή ενέργεια για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας µπορεί να προσφέρει µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας τόσο σε µια οικία όσο και σε ένα ξενοδοχείο ή µια βιοµηχανία. Αυτός ήταν και ο λόγος που το Phaethon δεν έµεινε στα χαρτιά, αλλά εισήλθε σε µια διαδικασία έρευνας µε σκοπό την παραγωγή.

Πώς λειτουργεί το Phaethon

Η τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας του Phaethon έχει τη δυνατότητα να απορροφά θερµότητα από διάφορες πηγές, όπως καυσαέρια, ψυκτικά υγρά, θερµά νερά και άλλα ρευστά χαµηλής θερµοκρασίας, µετατρέποντας ένα µέρος της σε ηλεκτρικό ρεύµα. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης εξοικονοµεί ενέργεια και µειώνει τα έξοδά του. Σε οικιακό επίπεδο, η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε τρία µε τέσσερα χρόνια, ενώ σε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία ή βιοµηχανικές µονάδες µπορεί να πέσει και κάτω από έναν χρόνο. Μάλιστα, οι άνθρωποι της εταιρείας υπόσχονται στους οικιακούς χρήστες ότι η εξοικονόµηση ρεύµατος µπορεί να φτάσει το 25%-30%, ενώ ο χρόνος τοποθέτησης του Phaethon δεν ξεπερνά τη µία ώρα, καθώς µπορεί να συνδεθεί µε οποιονδήποτε τύπο ηλιοθερµικού συλλέκτη.

Η σηµασία της αξιοποίησης ενός σηµαντικού ποσοστού χαµένης ενέργειας από την καθηµερινή χρήση οικιακών ή βιοµηχανικών συσκευών είναι εξαιρετικά σηµαντική. Όπως σηµειώνει µάλιστα ο Νίκος Αράπκουλες, περισσότερο από το µισό της ενέργειας που παράγεται παγκοσµίως απορρίπτεται στο περιβάλλον µε τη µορφή θερµότητας κατά τη χρήση της. «Το όραµά µας είναι να βελτιώσουµε την απόδοση των µηχανών – εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν την ενέργεια αυτή, ώστε να ελαχιστοποιήσουµε τις απώλειες. Η διείσδυση ενός προϊόντος όπως η µονάδα ανάκτησης Phaethon στην παγκόσµια αγορά µπορεί να οδηγήσει σε δραστική µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων, στην ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και στην αναστροφή της εξάντλησης των φυσικών πόρων».

Από την αρχική ιδέα στην επιχειρηµατική πράξη

Η πορεία της Heliix ως επιχείρησης ξεκίνησε µερικούς µήνες µετά τη σύλληψη της αρχικής ιδέας. Νοµική µορφή απέκτησε όταν µπήκε στο πρόγραµµα Εgg – enter⋅go⋅grow για την υποστήριξη της καινοτοµίας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας από την τράπεζα Eurobank και τον οργανισµό Corallia.

Ήδη, προτού καταφέρουν να κάνουν αυτό το πολύ σηµαντικό βήµα, οι άνθρωποι της Heliix είχαν καταστρώσει το επιχειρηµατικό σχέδιό τους και είχαν εξετάσει τις πιθανές εφαρµογές και το µέγεθος της αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Ο πρώτος γύρος χρηµατοδότησης της εταιρείας βοήθησε στην κάλυψη των εξόδων για την ανάπτυξη του προϊόντος, χωρίς όµως να λείπουν τα γραφειοκρατικά εµπόδια. «Εκτός από το καθαρά διαδικαστικό µέρος, που είναι ακόµη πολύπλοκο στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και άλλες χώρες που έχουν παράδοση στο επιχειρείν, από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα παραµένει για εµάς το ασταθές φορολογικό σύστηµα, το οποίο έπαιξε πολλές φορές αποτρεπτικό ρόλο στην εξεύρεση κεφαλαίων για την εταιρεία µας» αναφέρει ο Νίκος Αράπκουλες σχετικά µε τα πρώτα επιχειρηµατικά βήµατά του στην εγχώρια αγορά.

Έναν χρόνο µετά τη σύλληψη και το ξεκίνηµα της υλοποίησης του Phaethon, ήρθε µια πολύ σηµαντική συνεργασία για τη Heliix. Ο πολύ γνωστός angel investor, Nidal Eses εισήλθε στην εταιρεία αγοράζοντας έναντι 150.000 ευρώ ένα ποσοστό της, µε σκοπό να της δώσει τη βοήθεια την οποία χρειαζόταν.

«Στις αρχές του 2014 συµφωνήσαµε µε τον Nidal, τον οποίο συναντήσαµε σε ένα event κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην Αθήνα. Η χρηµατοδότηση αυτή µας έδωσε µεγάλη ώθηση, καθώς τα χρήµατα δαπανήθηκαν για την κατασκευή µιας σειράς πρωτοτύπων της συσκευής µας, αλλά και για την κατοχύρωση της εφεύρεσής µας σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ο επενδυτής µάς καθοδήγησε µε την πείρα του στην οργάνωση της επιχείρησης και στην ανάπτυξη του προϊόντος µας».

Η παρουσία της Heliix µπήκε από πολύ νωρίς στο «µικροσκόπιο» διαγωνισµών καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας. Η πρώτη µεγάλη διάκριση ήρθε στα τέλη του 2014, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισµού Make Innovation Work, όπου η εταιρεία έλαβε την πρώτη θέση και ένα σηµαντικό χρηµατικό έπαθλο ύψους 45.000 ευρώ. Λίγους µήνες µετά ήλθε ακόµη µία εξαιρετικά σηµαντική διάκριση, καθώς η Heliix βρέθηκε µεταξύ των τριών κορυφαίων ανάµεσα σε περισσότερες από 730 συµµετοχές στο ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας, που στηρίζει το Libra Group. Οι νικητές έλαβαν χρηµατοδότηση ύψους ενός εκατ. ευρώ και ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών επιχειρηµατικής υποστήριξης.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας, Jimmy Αθανασόπουλος, αναφέρει στο Fortune ότι από την πρώτη επαφή που είχε µε την εταιρεία διαφάνηκε ότι είχε ήδη συγκροτηθεί µία εξαιρετική οµάδα, µε καινοτόµες ιδέες και µοναδική χηµεία.

«Η καινοτοµία του προϊόντος ήταν ξεκάθαρη και οι οικονοµικές προβλέψεις απόλυτα ρεαλιστικές. Ιδιαίτερα καλή εντύπωση άφησαν, επίσης, η οργανωτικότητα και ο σχεδιασµός για τα επόµενα βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης αλλά και του προϊόντος, όπου φυσικά συµπεριλαµβάνονταν η ενίσχυση της οµάδας µε ανθρώπινο δυναµικό. Η ύπαρξη µίας παγκόσµιας αγοράς για το προϊόν αυτό ήταν ένα επιπλέον θετικό στοιχείο που είδαν οι κριτές του διαγωνισµού, οι οποίοι και τελικά ανακήρυξαν τη Heliix νικήτρια».

Μέχρι σήµερα, η ενίσχυση της εταιρείας από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, οικονοµική υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Επίσης, ο έµπειρος µέντορας που έχει ανατεθεί στην οµάδα προσφέρει συµβουλευτικά τις γνώσεις και την πείρα του, βοηθώντας έτσι στην αποφυγή αστοχιών σε οποιοδήποτε επίπεδο.

«Το παγκόσµιο δίκτυο και οι επαφές του είναι διαρκώς στη διάθεση της Heliix, και αυτό της δίνει ουσιαστικά ώθηση. Η εταιρεία ωφελείται, επίσης, από τις πολύ σηµαντικές υπηρεσίες επιχειρηµατικής υποστήριξης από όλους τους συνεργάτες που έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους µαζί µας, έχοντας ως σκοπό να ενισχύσουν τις νικήτριες εταιρείες µας» σηµειώνει ο Jimmy Αθανασόπουλος.

Εν προκειµένω αξίζει να σηµειωθεί πως απώτερος στόχος της Heliix είναι να υλοποιήσει µια σειρά από πιλοτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα της δώσουν µεγάλο αριθµό δεδοµένων για τη συνεργασία της µονάδας µε διάφορους τύπους εγκαταστάσεων, όπως θερµικά ηλιακά πάρκα, ξενοδοχειακές µονάδες, µονάδες παραγωγής βιοαερίου κ.ά.

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Fortune Απριλίου που κυκλοφορεί