RSM: Λύσεις προστιθέμενης αξίας για την εξυγίανση των επιχειρήσεων

RSM: Λύσεις προστιθέμενης αξίας για την εξυγίανση των επιχειρήσεων
Bασίλης Πετίνης, Partner & Generαl manager RSM Ελλάδος.

Τα οφέλη από την υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα παραμένει ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού τόσο το μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και οι φορολογικοί περιορισμοί δεν ευνοούν την ανάπτυξη της. Αν στα ζητήματα υπερφορολόγησης και υψηλού μη μισθολογικού κόστουςπροστεθούν και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων, τότε η λύση της εξίσωσης γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη.

Ενδεικτικά, δύο στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, πράγμα που σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωπες με καταγγελία των δανείων τους, καθώς η χώρα έχει δεσμευθεί για μείωση του ύψους των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019.

Μπροστά στα νέα δεδομένα, οι επιχειρηματίες αναζητούν εναγωνίως τρόπους που θα τους βγάλουν από το αδιέξοδο, με την πλειονότητα εξ αυτών να στρέφεται στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα δε με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ, 14.406 επιχειρήσεις ξεκίνησαν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Περί τις 4.653 έχουν εισάγει τα βασικά στοιχεία, με σχεδόν τις μισές (2.264) να μην περνούν τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κυρίως επειδή είναι φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν επιχείρηση, δηλαδή δεν διαθέτουν πτωχευτική ιδιότητα.

Πώς λοιπόν μπορεί μια επιχείρηση, που θέλει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, να «νοικοκυρεύσει» τα χρέη της και να αφήσει μια για πάντα πίσω της το ενδεχόμενο του «λουκέτου», καθώς και εκείνο της επίλυσης των οικονομικών διαφορών στις αίθουσες του δικαστηρίου; Ο Βασίλης Πετίνης, General Manager & Partner in charge of Advisory Services της RSM, μιλά αποκλειστικά στο Fortune Greece για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν.

Κύριε Πετίνη τι σημαίνει στην πράξη η Υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και γιατί μια επιχείρηση να προβεί σε αυτή την κίνηση;
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων αποτελεί μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξαιτίας της οξύτατης και χρονίζουσας οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Τα υφιστάμενα εξυγιαντικά εργαλεία (πχ άρθρο 99) είχαν καθιερωθεί στην κοινή γνώμη ως μία τελευταία ελπίδα αποφυγής της πτώχευσης και όχι ως μία συλλογική προσπάθεια διάσωσης μιας βιώσιμης οντότητας και ως εκ τούτου είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Την αδυναμία αυτή έρχεται να καλύψει το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την αποφασιστικής σημασίας εμπλοκή των πιστωτών στην απόφαση εξυγίανσης μίας επιχείρησης, γεγονός και το οποίο αναδεικνύει το φυσικό τους ρόλο. Εντασσόμενες στο μηχανισμό αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους βάσει ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου, που έχει τη συναίνεση των πιστωτών, να λειτουργήσουν απαλλαγμένες από τα βάρη του παρελθόντος και να αφοσιωθούν στην κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα τους, παράγοντας αξία τόσο για τους μετόχους όσο και την Ελληνική οικονομία.

Ποια η σημασία και τα μακροπρόθεσμα οφέλη του εν λόγω μηχανισμού τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για το ίδιο το Κράτος;
Ο μηχανισμός αυτός δίνει την ευκαιρία σε επιχειρήσεις που κρίνονται ως βιώσιμες να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με την υποστήριξη του συνόλου των πιστωτών τους (πχ τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές, εργαζόμενοι). Το γεγονός αυτό έχει μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, λόγω της ανάταξης τους και της συνέχισης της δραστηριότητας τους, όσο και για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία αφενός ικανοποιούνται κατά όποιο βαθμό για τις παλιές απαιτήσεις τους και αφετέρου προσβλέπουν σε πρόσθετα μελλοντικά οφέλη λόγω της συνέχισης της συνεργασίας τους με τις επιχειρήσεις.

Υπό ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι ο νέος μηχανισμός αναδεικνύει την έννοια της σύμπραξης μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να αλληλοϋποστηριχτούν για την αμοιβαία ωφέλεια τους σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η τελεσφόρηση της διαδικασίας θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας στο σύνολο της, καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη και το βασικό πυλώνα της εξυγίανσης της χώρας μας.

Ποιος είναι ο ρόλος της RSM και το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες;
Από την έναρξη της κρίσης τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η RSM Ελλάδος είναι κοντά στις Ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην εξυγίανση τους, τόσο μέσω της αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων τους, όσο και της ουσιαστικής λειτουργικής τους αναδιοργάνωσης.

Έχοντας συνεργαστεί με δεκάδες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους όπως της παροχής υπηρεσιών, των τροφίμων, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, των τηλεπικοινωνιών, τον τραπεζικό κλάδο κτλ έχουμε αναπτύξει σημαντική εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ευέλικτες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.

Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις με την παροχή κατευθύνσεων στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης ένταξης στον μηχανισμό, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας τους, την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών και την παροχή υποστήριξης στις συζητήσεις με τους πιστωτές τους.

Επιπρόσθετα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, έχουμε αναπτύξει την ικανότητα συνολικής αντίληψης για τη οικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης, το οποίο σε συνδυασμό με την εμπειρία μας σε αρκετούς κλάδους και βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, μας επιτρέπει να προβαίνουμε σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τους παράγοντες εκείνους που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων.

Πόσες επιχειρήσεις έχουν στραφεί μέχρι στιγμής σε εσάς και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν προκειμένου να τις αναλάβετε; 
Από την έναρξη ισχύος του μηχανισμού, μας έχουν προσεγγίσει δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες ζήτησαν υποστήριξη για την ένταξη τους στη διαδικασία. Είναι κρίσιμο να αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις που μας έχουν προσεγγίσει ποικίλουν ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης τους και τα οικονομικά τους μεγέθη γεγονός που αναδεικνύει και την ίδια τη φιλοσοφία και το σκοπό του Νόμου.

Οι αμοιβές μας είναι συνάρτηση του χρόνου που επενδύουμε και της εμπειρίας των στελεχών μας. Καθώς όμως η κάθε περίπτωση επιχείρησης είναι ξεχωριστή, οι αμοιβές μας δεν είναι σταθερές, αλλά κυμαίνονται ανάλογα με τον εκτιμώμενο όγκο εργασίας μας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ύψος και της φύσης των οφειλών και την πολυπλοκότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται;
Για να υπαχθεί κάποιος στο μηχανισμό, θα πρέπει οι συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τις €20.000 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο Νόμος. Σε γενικές γραμμές, ρυθμίζονται όλες οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 – ενδεικτικά αναφέρουμε δανειακές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις προς προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο, εργαζομένους κτλ. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις παραπάνω ρυθμιζόμενες οφειλές εξαιρούνται οι απαιτήσεις των λεγόμενων μικρών πιστωτών της επιχείρησης, καθώς και ειδικές περιπτώσεις οφειλών που ορίζονται από το Νόμο.

Θεωρείτε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι επαρκώς ενημερωμένοι για αυτά τα θέματα;
Από την έναρξη ισχύος του Νόμου έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ημερίδες από δημόσιους φορείς και επιμελητήρια, αλλά και από συμβουλευτικούς οργανισμούς, με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρηματιών για το νέο Νόμο. Η προσωπική μας γνώμη είναι ότι το επίπεδο πληροφόρησης και επεξήγησης των διατάξεων του νέου Νόμου είναι αρκετά ικανοποιητικό σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Εν τούτοις έχει παρατηρηθεί ότι 8 στις 10 αιτήσεις απορρίπτονται προφανώς επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο Νόμος. Το γεγονός αυτό μπορεί να μεταφραστεί, είτε ως έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης για τη διαδικασία, είτε ως αυθόρμητη αντίδραση των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσα στο εξαιρετικά δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνουν, αναζητούν διακαώς μία λύση για τα χρονίζοντα οικονομικά τους αδιέξοδα. Γενικότερα, θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανάγκη για πληρέστερη ενημέρωση, καθώς ο εξωδικαστικός μηχανισμός ίσως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για πολλές επιχειρήσεις για την εξυγίανση τους και τη διατήρηση τους στην αγορά.

Κάνοντας έναν απολογισμό τι θα λέγατε ότι έχει πετύχει η RSM στα χρόνια δραστηριοποίησής της; Τι είδους υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο σας, ποιο είναι το προφιλ των πελατών σας και ποιο το business plan για το 2018.
Η RSM Ελλάδος δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια και παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει να γίνουμε ευρύτερα γνωστοί και να καθιερωθούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τη στενή και προσωπική επαφή με τους πελάτες μας. Χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας οι οποίες βασίζονται στην ειλικρίνεια, την ανοιχτή επικοινωνία και τη συνεργασία που μας επιτρέπουν να τους δίνουμε προστιθέμενη αξία και να κάνουμε πράξη το “The Power of Being Understood” που είναι και το motto της RSM παγκοσμίως.