Οι ασκούμενοι που έφτασαν στην κορυφή

Οι ασκούμενοι που έφτασαν στην κορυφή

Ξεκίνησαν ως ειδικευόμενοι στην Google και την Facebook κι έχτισαν τις δικές τους αυτοκρατορίες.

Φοιτητές ή «φρέσκοι» απόφοιτοι που βρέθηκαν ως ασκούμενοι στα πρώτα δύσκολα βήματα της Uber, της Google και της Facebook είναι σήμερα ιδρυτές και στελέχη στις δικές τους εταιρείες, ή έχουν παραμείνει μετά από τόσα χρόνια, ανερχόμενοι στην ιεραρχία.

Το Business Insider βρήκε τα πρόσωπα και κατέγραψε τις πορείες τους.