Οι χώρες με το ταχύτερο WiFi στον κόσμο

Οι χώρες με το ταχύτερο WiFi στον κόσμο
Photo:

Η ζήτηση για υψηλής ταχύτητας πρόσβαση του κοινού έχει «εκραγεί» τα τελευταία έτη και πολλές χώρες έχουν ήδη λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Η τεχνολογία WiFi είναι διαθέσιμη μόνο μερικές δεκαετίες, ενώ η ζήτηση για υψηλής ταχύτητας πρόσβαση του κοινού έχει «εκραγεί» τα τελευταία έτη. Πλέον, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν εύκολα στο διαδίκτυο μέσω των εκατομμυρίων δημοσίων hotspots σε όλον τον κόσμο, τα οποία σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να αυξηθούν μελλοντικά και να φτάσουν ακόμη και τα 300 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2018.

Μαζί με την αυξημένη ζήτηση για μεγαλύτερο αριθμό των hotspots, έχει παρατηρηθεί επίσης η αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες ταχύτητες σύνδεσης, καθώς οι χρήστες επιθυμούν να κάνουν streaming βίντεο απρόσκοπτα, αλλά και να είναι σε θέση να «κατεβάζουν» αμέτρητα δεδομένα από πολλαπλές συσκευές.

Δείτε παρακάτω ποιες χώρες προσέφεραν το ταχύτερο δημόσιο WiFi στους χρήστες το 2016, σύμφωνα με το RotternWiFi: