Δέκα πόλεις που βουλιάζουν και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Δέκα πόλεις που βουλιάζουν και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
Ορισμένες μεγάλες πόλεις βυθίζονται και στο μέλλον δε θα είναι βιώσιμες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου των επιπέδων της θάλασσας.

Η παγκόσμια θερμοκρασία και η στάθμη της θάλασσας αυξάνονται ραγδαία κάθε χρόνο. Οι παράκτιες πόλεις βιώνουν ήδη καταστροφικές πλημμύρες και καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να βρουν δημιουργικές λύσεις για την καταπολέμηση της αύξησης της παλίρροιας.

Ορισμένες πόλεις βυθίζονται εξαιτίας των αυξανόμενων επιπέδων της θάλασσας, ενώ άλλες βυθίζονται εξαιτίας της υπερβολικής άντλησης υπογείων υδάτων που δημιουργεί μεταβολή της πίεσης και του όγκου που προκαλεί τη βύθιση της γης.

Εδώ είναι 10 πόλεις που βυθίζονται και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.