Οι εταιρείες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο

Οι εταιρείες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο

Nike, Cisco, MasterCard, SABMiller, Vodafone, Google και 45 ακόμα εταιρείες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Για την πρώτη λίστα του αμερικάνικου FORTUNE «Αλλάζοντας τον Κόσμο», οι συντάκτες εντόπισαν 51 εταιρείες που έχουν σημαντική συμβολή στην επίλυση βασικών κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων, στα πλαίσια της επιχειρηματικής στρατηγικής τους. Η λίστα δεν είναι μια κατάταξη εταιρειών βάσει του πόσο «καλές» είναι, ή μια αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους. Οι μεγάλες εταιρείες είναι σύνθετοι οργανισμοί που επιδρούν στον κόσμο με μια πληθώρα τρόπων.

Tο Fortune και μια ομάδα από την FSG και την Shared Value Initiative επέλεξαν 200 υποψήφιες εταιρείες. Κατά την αξιολόγησή, έλαβαν υπόψη τέσσερα κριτήρια: το βαθμό της επιχειρηματικής καινοτομίας, τη μετρήσιμη επίδραση σε μια σημαντική κοινωνική πρόκληση, τη συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων στην κερδοφορία και το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας, και τη σημασία αυτής της προσπάθειας για τη συνολική λειτουργία της εταιρείας.

Τέλος, μια ομάδα δημοσιογράφων του Fortune εξέτασε κάθε υποψήφια εταιρεία και αξιολόγησε την επίδρασή της.

 

Ας δούμε τις 10 πρώτες: