Οι χώρες με τη μεγαλύτερη μισθολογική ανισότητα στον κόσμο

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη μισθολογική ανισότητα στον κόσμο
Photo:

Πόσα περισσότερα λαμβάνουν οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες σε αυτές τις περιοχές του κόσμου;

Θα χρειαστούν περίπου 170 χρόνια για να ολοκληρωθεί πλήρως το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες σε διοικητικές θέσεις κερδίζουν 12.000 λίρες λιγότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η έκθεση με τίτλο «Global Gender Gap Report» συνέκρινε τη στάση απέναντι στην ιστότητα των φύλων ανά τον κόσμο λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που διατίθενται σε κάθε φύλο, το προσδόκιμο ζωής, τα ποσοστά αλφαβητισμού, ο αριθμός των γυναικών σε επαγγελματικές θέσεις και σε θέσεις εξουσίας σε κάθε χώρα.

Δείτε παρακάτω τις χώρες με το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δυο φύλων, σύμφωνα με τους κατοίκους τους: