Οι δέκα πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου για το 2020

Οι δέκα πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου για το 2020
Photo: pixabay.com
Παρόλο που οι συγκρούσεις και οι κρίσεις που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία έχουν αρχίσει να υποχωρούν, έχουν αντικατασταθεί από ένα κύμα έντασης και αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η έκδοση 2020 του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης που κυκλοφόρησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης διαπίστωσε ότι η παγκόσμια ειρήνη έχει μειωθεί για ένατη φορά τα τελευταία 12 χρόνια. Αυτή τη φορά, η ειρήνη έχει επιδεινωθεί σε 80 χώρες, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε 81 χώρες. Ο δείκτης, μάλιστα, αναφέρει ότι τα επίπεδα ειρήνης σε όλο τον κόσμο έχουν μειωθεί 2,5% από το 2008.

Ο κατάλογος ξεκίνησε το 2007 και έκτοτε δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Ο δείκτης περιλαμβάνει έναν αριθμό δεικτών που αφορούν τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή ειρήνη. Όσον αφορά τις διεθνείς υποθέσεις, η πλειονότητα των δεικτών σχετίζεται με τη συμμετοχή σε στρατιωτικές συγκρούσεις ή τις προσπάθειες του εν λόγω κράτους να επιλύσει τις συγκρούσεις και να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληγέντων. Για παράδειγμα, εκείνα τα κράτη που παρέχουν περισσότερη οικονομική υποστήριξη στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ θεωρούνται πιο ειρηνικά, ενώ εκείνα που έχουν υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) θεωρούνται λιγότερο ειρηνικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έφτασαν ποτέ στην κορυφή των 20 της λίστας, εν μέρει επειδή είχαν υψηλό επίπεδο στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Παρόλο που οι συγκρούσεις και οι κρίσεις που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία έχουν αρχίσει να υποχωρούν, έχουν αντικατασταθεί από ένα κύμα έντασης και αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ας δούμε παρακάτω τις δέκα πιο ειρηνικές χώρες για το 2020.

Πηγή: Statista