Οι εταιρείες που δίνουν αξία στη διαφορετικότητα

Οι εταιρείες που δίνουν αξία στη διαφορετικότητα

Παρουσιάζουμε ένα απάνθισμα απόψεων των εργαζομένων στις 10 πρώτες εταιρείες της λίστας The Best Workplaces for Diversity για τους εργοδότες τους.

 

Η λίστα The Best Workplaces for Diversity περιλαμβάνει τις εταιρείες εκείνες που προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία σε εργαζομένους από πλευράς ποικιλομορφίας, στις ΗΠΑ.

Για τη σύνταξη της λίστας, η Great Place to Work ζήτησε την άποψη 442.624 εργαζομένων, με τη μορφή ανώνυμων απαντήσεων σε πάνω από 50 ερωτήσεις αξιολόγησης του εργοδότη τους. Στην έρευνα ελήφθησαν υπόψη οι απαντήσεις εκείνων των εργαζόμενων από κάθε εταιρεία που χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα – αυτοπροσδιορίζονται, δηλαδή, ως μέλη κάποιας εθνοτικής ή φυλετικής μειονότητας, ή είναι γυναίκες ή LGBTQ ή ανάπηροι, ή γεννήθηκαν πριν από το 1965.

Στη συνέχεια, οι απαντήσεις αυτών των εργαζομένων συγκρίθηκαν με τις απαντήσεις των συναδέλφων τους εντός της εταιρείας, εστιάζοντας στους τομείς εκείνους όπου τα δεδομένα αποκάλυπταν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως προς την καθημερινή τους εμπειρία στον χώρο εργασίας. Επίσης, λάβαμε υπόψη τον βαθμό αντιπροσώπευσης εντός της εταιρείας.