Οι πιο σοβαρές απειλές για την υγεία μας το 2019

Οι πιο σοβαρές απειλές για την υγεία μας το 2019
Ποιες είναι άραγε οι σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας για το ανθρώπινο είδος;

Ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις στον τομέα της υγείας. Οι προκλήσεις αυτές ποικίλλουν από τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν από τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, την αύξηση της παχυσαρκίας και της σωματικής αδράνειας μέχρι τις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος και των κλιματικών μεταβολών στην υγεία, σε συνδυασμό με πολλαπλές ανθρωπιστικές κρίσεις.

Για να αντιμετωπίσει αυτές και άλλες απειλές, το 2019 βλέπει την έναρξη του νέου 5ετούς στρατηγικού σχεδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) – το 13ο Γενικό Πρόγραμμα Εργασίας. Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται σε έναν στόχο τριών δισεκατομμυρίων: διασφάλιση ότι 1 δισ. περισσότεροι άνθρωποι θα επωφεληθούν από την πρόσβαση στην καθολική υγειονομική κάλυψη, 1 δισ. περισσότεροι άνθρωποι θα προστατευθούν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία και 1 δισ. περισσότεροι άνθρωποι θα απολαμβάνουν καλύτερη υγεία και ευεξία. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει την αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία από διάφορες οπτικές.

Εδώ θα βρείτε τα δέκα από τα πολλά θέματα που θα απαιτήσουν προσοχή από την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας και τους εταίρους υγείας το 2019.