Περικοπές και για τους «μεγάλους» των επιχειρήσεων

Περικοπές και για τους «μεγάλους» των επιχειρήσεων

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι στους οποίους έγινε μείωση αποδοχών το 2013.