Ποια είναι τα 5 πιο απομονωμένα μέρη στον κόσμο;

Ποια είναι τα 5 πιο απομονωμένα μέρη στον κόσμο;
The French multi-purpose vessel (research and supply) Marion Dufresne sails in front of the Arch of Kerguelen on December 26, 2022, at the Kerguelen Islands, also known as the Desolation Islands, a group of islands in the sub-Antarctic. These islands are among the most isolated places on Earth, located more than 3,300 kilometres from Madagascar. There are no indigenous inhabitants, but France maintains a permanent presence of 45 to 100 soldiers, scientists, engineers, and researchers. In Port-aux-Français, a scientific base, facilities there include scientific-research buildings, a satellite tracking station, dormitories, a hospital, a library, a gymnasium, a pub, and the chapel of Notre-Dame des Vents. (Photo by Patrick HERTZOG / AFP) Photo: AFP
Περιοχές που δεν είναι μόνο απομονωμένες από γεωγραφικής άποψης, αλλά και από πολιτιστικής και κοινωνικής.

Τα πιο απομονωμένα μέρη στον κόσμο είναι περιοχές όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, του κλίματος ή άλλων φυσικών εμποδίων.

Πρόκειται για περιοχές που δεν είναι μόνο απομονωμένες από γεωγραφικής άποψης, αλλά και από πολιτιστικής και κοινωνικής, καθιστώντας τις μοναδικές από πολλές απόψεις.