Πώς να είστε πιο χαρούμενοι στη δουλειά σας, σύμφωνα με ειδικούς καριέρας

Πώς να είστε πιο χαρούμενοι στη δουλειά σας, σύμφωνα με ειδικούς καριέρας
Photo:

Προκειμένου να βελτιώσετε την καριέρα σας, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περνάτε καλά στην δουλειά σας.

Αν δουλεύετε τις 40 ώρες από τις συνολικά 168 ώρες της εβδομάδας, σημαίνει ότι περνάτε περίπου το ένα τέταρτο της εβδομάδας σας στη δουλειά.

Βέβαια, δεν είναι όλοι χαρούμενοι στη δουλειά. Στην πραγματικότητα, βάσει μιας έρευνας που πραγματοποίησε το Teem, μια εταιρεία λογισμικού και αναλύσεων εργασιακών χώρων, προέκυψε ότι το 48% από τους ερωτηθέντες ανέφερε ότι ήταν δυστυχισμένοι ή «κάπως χαρούμενοι» στη δουλειά τους.

Μεταξύ των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό ήταν η κακή ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής (48%), το ότι οι υπάλληλοι αισθάνονται υποτιμημένοι στις θέσεις εργασίας τους (46%), και το ότι οι υπάλληλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να απαντούν συνεχώς στους συναδέλφους τους εξαιτίας εφαρμογών επικοινωνίας (49%).

Να, λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να είστε πιο χαρούμενοι στη δουλειά σας, σύμφωνα με ειδικούς στα θέματα καριέρας.