Τα μέλη της οικογένειας Ramos Gomez έχουν μια σπάνια πάθηση που τους γεννά τρίχες σε όλα τα σημεία του σώματος. Σχεδόν το 28% της επιφάνειας του σώματός τους, καλύπτεται από τρίχες.